Svensk bulletin 36/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1636S
Kanslibulletin 36/16, 12.11.2016

INNEHÅLL

SRAL:s höstdagar nästa vecka
Poströsterna bör vara framme 17.11.
Jubileumsanropet OF100FI
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Viitosten Syysottelu på söndagen 13.11.
Nästa bulletin

SRAL:s höstdagar nästa vecka

Förbundets höstdagar hålls i Äänekoski 18. - 20.11.2016. Evenemanget arrangeras av Ala-Keiteleen Radiokerho, OH6AK. Lördagens program äger rum i Äänekoski stadshus på adressen Hallintokatu 4. Inträde är 10 euro per person, familjemedlemmar gratis. Observera att på tillställningen duger endast kontanter.

Lördagens program

Dörrarna öppnas kl. 0900. Öppningstalet hålls av stadsdirektör Matti Tuononen.

Följande föredrag hålls på lördagen:
- Pekka Ketonen, OH1TV, Radioamatörverksamhet.
- Erik Finskas, OH2LAK, Det digitala FinDMR-nätet och annat aktuellt.
- Vili Peippo, OH5GE, Balunworkshoppen, bygg en QRO-duglig strömbalun.
- Kim Östman, OH6KZP, Nyheter från tävlingsfronten.

På höstdagarna finns även ett övervakat lopptorg, så man behöver inte jourera vid sitt försäljningsbord. Som värd fungerar Seppo, OH6FJA.

Du kan även delta i ett lotteri där man kan vinna radioamatörutstyr.
Lunch och kaffe kan intas en trappa ner på restaurang Kulkurin Kuu.

Man kan även avlägga radioamatörexamen på höstdagarna.

Förbundets höstmöte

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte börjar kl. 15.00 i fullmäktigesalen i stadshuset. Alla SRAL:s medlemmar som betalat sin senaste hela medlemsavgift har rösträtt. Anmälningen till mötet börjar kl. 14.00. Observera att man bör alltid anmäla sitt deltagande till mötet skilt, enbart anmälan till höstdagarna räcker inte.

Logi

Hotelli Hirvi erbjuder deltagarna logi 18. - 20.11.2016. Inkvartering beställs direkt från hotellet. Tilläggsuppgifter från: http://www.avainhotellit.fi/hirvi/.

Söndagens program

På söndagen stiftar vi bekantskap med Finlands Luftfartsmuseum i Tikkakoski kl. 1000. Museets adress är Tikkakoskentie 125, 41160 Tikkakoski. I museet kan man även se aviationsradioapparatur och radarutrustning. Inträde till museet kostar 4 euro/person.

Välkomna till höstdagarna i Äänekoski önskar OH6AK samt grannklubbarnas talkogäng.

Poströsterna bör vara framme 17.11.

Poströstningematerialet skickades med november numret av tidningen Radioamatööri. Röstningsmaterialet skickades endast till de röstberättigade personmedlemmarna samt klubbarna. Samtliga personmedlemmar och klubbar som betalat sin sista hela medlemsavgift och som blivit godkända som medlemmar senast åtta veckor före mötet äga rösträtt vid förbundets styrelseval.
Poströsten godkänns om den har kommit fram senast 17.11.2016, eller hämtats till Finlands Radioamatörförbunds kansli senast ovannämnda dag under kansliets öppethållningstid. Posta alltså din röstsedel i tid.

Om en medlem inte har brukat sin rösträtt vid postomröstningen, kan han rösta på platsen i Äänekoski den 19.11.2016 kl. 12.30 - 14.30. Man bör kunna bestyrka sin identitet vid omröstningen.

Klubbarna kan rösta medelst postomröstningen eller på platsen. En klubb kan företrädas av person som klubben befullmäktigat att rösta antingen genom att uppvisa protokollutdrag från klubbens möte eller genom att personen äger namnteckningsrätt. Vid postomröstningen bifogas de behövliga dokumenten.

Kandidaterna presenteras i november numret av tidningen och presentationerna kan även läsas på Förbundets hemsidor på adressen http://www.sral.fi/vaalit16/.

Jubileumsanropet OF100FI

Under vår självständighets jubileumsår 2017 tar SRAL i bruk jubileumsanropet OF100FI. Medlemsföreningarna kan ansöka om att få använda anropet under en begränsad tid.
Efter anropet bör man använda en med skiljetecken avskild siffra (t.ex. OF100FI/2). Siffran bestäms enligt klubbens geografiska position. Strängt taget är siffran den samma som klubbens lokalkommuns kommunnummers första siffra (dvs det gamla distriktsnumret).

Kontakter med stationer med jubileumsanropet OF100FI/distriktsnumret ger många extrapoäng i den under tiden januari - oktober 2017 pågående Finland 100- jubileumstävlingen och kommer även att vara eftertraktade utomlands. Pileupparna är således garanterade.

Reservering av jubileumsanropet sker genom att skicka ett emejl till adressen of100fi snabela sral punkt fi. Ur mejlet bör klart framgå klubbens namn, lokalkommun samt önskad tidpunkt (huvudsakligen en kalendervecka må-sö).
Reserveringarna syns på en kalender som uppdateras varje måndag kl. 1500. Kalendern finns på adressen http://www.sral.fi/of100fi/.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstmöte

Keski-Suomen Radioamatöörit har höstmöte och firar lillajul den 14.11.2016 kl. 18.00 på klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkommen med önskar styrelsen.

OH3AD:s höstmöte

Riihimäen Kolmoset har sitt stadgeenliga höstmöte 16.11.2016 kl. 18.30 på Riihimäki ABC-stations kabinett. Adressen är Kinturintie 2. Välkommen önskar styrelsen

OH3TR fyller 50

Tampereen Teekkarien Radiokerho, OH3TR jubilerar sin 50 åriga existens fredagen 25.11. i Hervanta på Teekkarisauna Mörrimöykky. Man inbjuder samtliga gamla och nuvarande medlemmar samt broderföreningar till jubileet. På programmet finns tårtkaffe, bastubadande samt en liten supé.
Man uppmanar gästerna att anmäla sig i förväg före söndagen 20.11. kl. 20:11 via emejl till adressen juhlat snabela oh3tr punkt ham punkt fi eller per telefon 040 952 6701 (endast tisdagar 18 - 20). Klädseln är fri men obligatorisk, liksom även teknologmössan. Tilläggsinfo fås på adressen hallitus snabela oh3tr punkt ham punkt fi eller www.oh3tr.fi/50v.

Bemärkelsedagar

90 år
17.11. Eero Pärnänen, OH2UT

70 år
12.11. Raimo Myllyvaara, OH4JPV
17.11. Eero Laine, OH2BQO

60 år
12.11. Markku Laasonen, OH2EPH
18.11. Allan Sjöberg, OH2GOO / OH2-9303
20.11. Göran Ingemar Backman SM5SIC / OH1SIC

50 år
12.11. Anne Paalanen, OH2KMW
19.11. Mika Ala-Hiiro, OH8MW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds 23.11.2016 och
fortsätter under våren. På kursen studeras de ärenden som behövs för att
uföra examen i elementär klass. Bindande anmälningar t.o.m. 15.11.2016.
Anmälningar sker via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från Kotkan opistos webbsidor.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Viitosten Syysottelu, WAE DX RTTY Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OK/OM DX Contest och CQ-WE Contest.

Nästa tisdag 15.11. körs NAC 1,3 GHz och nästa torsdag 17.11. NAC 70 MHz. Nästa fredag 18.11. körs YO International PSK31 Contest.

Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest, SARL Field Day Contest, LZ DX Contest, All Austrian 160-Meter Contest, Feld Hell Sprint, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest och Homebrew and Oldtime Equipment Party.

Viitosten Syysottelu på söndagen 13.11.

Viitosten syysottelu tävlas söndagen 13.11. på 80- och 40 metersbanden. Tävlingen är en del av SRAL:s HF-tävlingarnas FM-serie. Detaljerade regler för SSB, CW och RTTY delarna finns i november numret av tidningen Radioamatööri och på förbundets websidor. Kom med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20 november klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB