Svensk bulletin 38/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1638S
Kanslibulletin 38/16, 26.11.2016

INNEHÅLL

Resultaten från Förbundets styrelseval
Peter Tigerstedt, OH5NQ / OH2BM hedersmedlem i Förbundet
Höstmötesnyheter
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemang under självständighetsdagen
Lapplands Julbock 30 år
Födelsedagar och sällsynta radiokontakter från Karibien
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Resultaten från Förbundets styrelseval

Under förbundets höstmöte 19.11.2016 i Äänikoski valdes Merja Koivaara,
OH1EG till Förbundets ordförande. Till styrelsen valdes för en period på
tre år Tiina Kela, OH8BBO och Pekka Länsman, OH2NCS. I stället för Juhani
Lehtisaari, OH2MD, som under sin mandatperiod lämnar sin styrelsepost,
valdes för ett år Mauno Hirvonen, OH7UE.

Röstmängden och andra mer specifika valresultat finns att ses på Förbundets
webbsidor på adressen www.sral.fi. Resultaten blir även publicerade i
decembernumret av tidningen Radioamatööri.

Peter Tigerstedt, OH5NQ / OH2BM hedersmedlem i Förbundet

Under förbundets höstmöte, 19.11.2016 i Äänekoski, kallades Peter
Tigerstedt, OH5NQ/OH2BM till Förbundets hedersmedlem.

Gratulationer till den nya hedersmedlemmen.

Höstmötesnyheter

Finlands Radioamatörförbunds höstmöte hölls i Äänekoski 19.11.2016. 85
personmedlemmar var närvarande och sju klubbar representerades genom
fullmakt. Som ordförande för mötet valdes Veikko Lindlöf, OH6NTG.

Under mötet godkändes förbundets verksamhetsplan och budget för år 2017. I
verksamhetsplanen gjordes enbart en ändring: under punkten
"V/U/SHF-tävlingsverksamhet" ändrades årtalet 2016 till 2017.
Medlemsavgifterna återstod på samma nivå.

I valkommittén återvaldes de tidigare medlemmarna, dvs. ordförande Arto
Liimatta, OH2KW, och som medlemmar Markku Toijala, OH2BQZ; Mari Nikkilä,
OH2FPK; Raimo Karttunen, OH3BHL; Jukka Lappalainen, OH8MSM och Pauli
Vesalainen, OH5BQ.

Som revisorer valdes KHT Peter Forsell, OH2BSP och vicerevisor KHT Arto
Sopanen. Som verksamhetsgranskare valdes Aarno Järvinen, OH2HAI och som
viceverksamhetsgranskare Jukka Pappinen, OH6MWQ.

Behandlingen av ett nytt erkännandepris förflyttades till vårmötet.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kalevi Koivuviita, OH1AYK,
lämnat oss. Vi hedrar Kalevis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Radiotillbehörsauktion på Kakkosten Kerho, OH2AA!

Auktionen ordnas tisdagen 29.11.2016 kl. 18 på klubben. Adressen är
Gesällgränden 1A b1, 00640 Helsingfors. Till försäljning finns
radioamatörutrustning för ett dödsbo, som levererats till klubben och
därtill även andra radioamatörprylar som skänkts till klubben. Se klubbens
webbsidor http://www.oh2aa.fi/. Välkomna!

OH3AC årsmöte och lillajul under onsdagen 7.12.2016 kl. 17.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; håller sitt årsmöte och lillajul under
onsdagen 7.12.2016 kl. 17.00 och framåt på Gamla Radiostationen.

Under mötet behandlas verksamhetsplanen, budgeten och andra
årsmötesärenden. Möteshandlingarna kommer till påseende på klubbens
webbsidor och klubben. Det går även att delta i mötet med fjärrkontakt.

Klubbens traditionella lillajul börjar efter valmötet ca kl. 18.00. Förutom
julgröt, glögg, kaffe mm håller vi givetvis åter igen ett mäktigt lotteri.
Lotteripriser tas gärna emot!

Alla nya och gamla medlemmar samt andra som är intresserade av verksamheten
är hjärtligt välkomna!

OH2AP:s lillajul och DMR

Klubbens lillajul firas torsdage 8.12.2016 i den gamla bekanta platse hos
Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää. Glögg, pepparkakor och
kaffe serveras och därtill hålls ett intressant DMR-föredrag som hålls av
Erik Finskas, OH2LAK. Samtidigt kartläggs intresset för anskaffande av
DMR-apparatur och därtill görs en överenskommelse om hur man fortsätter i
ärendet. Kom och lyssna på vad detta konstiga DMR egentligen är.

Bemärkelsedagar

85 år
30.11. Pentti Lanakoski, OH5NST
30.11. Tarmo Mustonen, OH9OP

70 år
30.11. Aimo Ryynänen, OH3ECU

60 år
28.11. Juha Mourujärvi, OH9VJ
29.11. Ilkka Jäppinen, OH2NHJ
1.12. Arto Ylikotila, OH5UW

50 år
1.12. Tuomo Alanko, OH2KVL
1.12. Petri Kuusisto, OH1-1072

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemang under självständighetsdagen

Det till 23 i ordningen traditionsradioevenemanget ordnas tisdagen
6.12.2016. Traditionsradioevenemanget är inte en tävling, utan ett
uppvisande av respekt till gamla, över 40 åriga veteranradion samt de
radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format utan
ledarstationer.

På CW sker aktiviteten kl. 0800-1000 och 1200-1400 finsk tid. På AM är
aktivitetstiden kl. 1000-1200 och 1400-1600 finsk tid. Banden är 80 och 40
meter.

Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda tillägget
/S efter sitt anrop. Ifall apparaturtypen har varit i användning redan
under andra världskriget kan tillägget vara /SA. Motstationerna är alla
radioamatörstationer, oberoende av apparatur. Välkomna med!

Mer information fås från adressen http://www.putkiradiomuseo.fi/PRT/.

Lapplands Julbock 30 år

Stationen för Lapplands Julbock, OH9SCL, fyller i år 30 år. Jubileumsåret
firas i huvudsak i arbetets tecken.

Har du en station i Lappland, eller är du på väg till norr i december? Kom
med i operationen!

Allmänna spelregler
- Stationen bör finnas i landskapet Lappland.
- Remote-aktiviteter är inte tillåtna.
- QSL sköts centraliserat av OH9AB.
- Operatörsskiften fås från oh9scl snabela sral punkt fi. Till denna adress sänds även
loggarna i ADIF-format efter att operatörsskiftet avslutas.
- Aktivitetstiden är december 2016.

Operatörer som inte är klubbmedlemmar får mer specifika instruktioner då de
anmäler sig som operatörer. Mer information fås från OH9AB:s SCL-kommitté
på adressen oh9scl snabela sral punkt fi.

Å OH9AB/OH9SCL:s vägnar, OH9AB:s SCL-kommitté.

OH5DX minnesstation QRV i CQWW-tävlingen

Under veckoslutet tävlas CQWW CW, där många finländare åter är med. Alla
med, banden är fulla med signaler! I Björneborg, från OH1F, tävlar man i år
med anropet OH5DX, för att hedra minnet av vår bortgångne amatörvän Ari
Korhonen. Operationen sker i multi/multikategorin. QSL via Logs of the
World.

Födelsedagar och säällsynta radiokontakter från Karibien

Martti, OH2BH firar sin 70 årsdag på resande fot. Han är QRV från ön
Domnica med anrop J70BH. Med samma narop deltar festföljet i CQWW tävlingen
under detta veckoslut. I teamet finns bl.a. Dan, K1TO, som telegraferat tre
stycken WRTC guldmedaljer åt sig.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kotka

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds mot vad tidigare
nämnts 7.12. och följande träff är 14.12. Kursen fortsätter under våren. På
kursen studeras de ärenden som behövs för att uföra examen i elementär
klass.

Anmälningar sker senast 4.12 via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i
Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från
Kotkan opistos webbsidor.

Radioamatöörikurssi Kotkassa - aloituspäivämäärä muuttunut

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen i CQ WW DX Contest.

Nästa tisdag, 1.12, står NAC 10 m i tur.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, ARRL 160-Meter Contest, TARA
RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint, TOPS Activity Contest, Ten-Meter RTTY
Contest och SARL Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 4 december
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.