Svensk bulletin 39/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1639S
Kanslibulletin 39/16, 3.12.2016

INNEHÅLL

Välkommen på glöggbjudning!
Jubileumsanrop OF100FI
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemang på Självständighetsdagen
Radioamatörkurser
DX & Contestkryssning 2017
Tävlingnyheter
Sexornas sjätte dagens cup
Ville i Brasilien
D4X QRV
De ungas OH2YOTA-station QRV efter bulletinen
Nästa bulletin

Välkommen på glöggbjudning!

Den traditionella glöggbjudningen hålls i Finlands Radioamatörförbunds
kansli torsdagen 15.12.2016 kl. 17.00 - 20.00. Välkomna att träffa andra
bekanta och stifta nya bekantskaper. Kansliets adress är Krämarbackastigen
9, Helsingfors.

Jubileumsanrop OF100FI

Med anledning av jubileumsåret för Finland självständighet 2017 har SRAL
jubileumsanropet OF100FI. Förbundets medlemsklubbar kan ansöka om rätten
att använda anropet under viss tid.

Efter anropet för man med snedsträck separera nummer 0-9 (t.ex. OF100FI/2).
Numret fastställs enligt klubbens geografiska lokation. Det är strikt taget
den första siffran från kommunnumret för klubbens hemort (dvs. gamla
distriktsnumret).

Kontakter med festanropsstationen OF100FI/distriktsnummer ger många
tilläggspoäng i Finland 100 jubileumstävligen som pågår från januari till
oktober och specialprefixet är säkert önskat även utomlands. Pileups
garanteras!

Reservationen av anropet sker per e-post till adressen of100fi snabela sral punkt fi.
Från reservationen bör tydligt framgå klubbens namn, klubbstationens ort
samt den önskade tidpunkten (i regel en kalendervecka, må-sö).
Reservationssituationen kan ses från en kalender som alltid uppdateras på
måndagar kl. 15.00. Kalendern finns på adressen http://sral.fi/of100fi/.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Esa Haapamen, OH3QT och
Pekka-Juhani Karjalaisen, OH5KUI, gått bort.

Vi hedrar Esas och Pekka-Juhanis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH9AR:s självständighetskaffe

Tornion Radiokerho, OH9AR, bjuder på Självständighetsdagskaffe och
funderingar om magnetloopar på klubben 6.12 kl. 18.00. Välkomna, OH9AR.

OH3AC årsmöte och lillajul under onsdagen 7.12.2016 kl. 17.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; håller sitt årsmöte och lillajul under
onsdagen 7.12.2016 kl. 17.00 och framåt på Gamla Radiostationen.

Under mötet behandlas verksamhetsplanen, budgeten och andra
årsmötesärenden. Möteshandlingarna kommer till påseende på klubbens
webbsidor och klubben. Det går även att delta i mötet med fjärrkontakt.

Klubbens traditionella lillajul börjar efter valmötet ca kl. 18.00. Förutom
julgröt, glögg, kaffe mm håller vi givetvis åter igen ett mäktigt lotteri.
Lotteripriser tas gärna emot!

Alla nya och gamla medlemmar samt andra som är intresserade av verksamheten
är hjärtligt välkomna!

OH2AP:s lillajul och DMR

Klubbens lillajul firas torsdage 8.12.2016 i den gamla bekanta platse hos
Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää. Glögg, pepparkakor och
kaffe serveras och därtill hålls ett intressant DMR-föredrag som hålls av
Erik Finskas, OH2LAK. Samtidigt kartläggs intresset för anskaffande av
DMR-apparatur och därtill görs en överenskommelse om hur man fortsätter i
ärendet. Kom och lyssna på vad detta konstiga DMR egentligen är.

Bemärkelsedagar

80 år
7.12. Jouko Kuusimurto, OH2BI

70 år
6.12. Kari Poskiparta, OH1NER
7.12. Ilkka Rantala, OH5WO

60 år
8.12. Timo Jaakola, OH1EF

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemang under sjävständighetsdagen

Det till 23 i ordningen traditionsradioevenemanget ordnas tisdagen
6.12.2016. Traditionsradioevenemanget är inte en tävling, utan ett
uppvisande av respekt till gamla, över 40 åriga veteranradion samt de
radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format utan
ledarstationer.

På CW sker aktiviteten kl. 0800-1000 och 1200-1400 finsk tid. På AM är
aktivitetstiden kl. 1000-1200 och 1400-1600 finsk tid. Banden är 80 och 40
meter.

Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda tillägget
/S efter sitt anrop. Ifall apparaturtypen har varit i användning redan
under andra världskriget kan tillägget vara /SA. Motstationerna är alla
radioamatörstationer, oberoende av apparatur. Välkomna med!

Mer information fås från adressen http://www.putkiradiomuseo.fi/PRT/.

Radioamatörkurser

Radioamatörkues inleds i Kotka 7.12.

I Kotkan opisto ordnas en radioamatörkurs. Kursen inleds 7.12. och följande
träff är 14.12. Kursen fortsätter under våren. På kursen studeras de
ärenden som behövs för att uföra examen i elementär klass.

Anmälningar sker senast 4.12 via Kotkan opistos webbsidor
https://www.opistopalvelut.fi/kotka/. Kursnumret är 980001. Kursen hålls i
Opintokeskus Karhu, Ratakatu 14, Kotka. Ytterligare information fås från
Kotkan opistos webbsidor.

DX & Contestkryssning 2017

Välkomna till DX & Contestevenemanget år 2017! OHDXF står i tur att
anordna. Evenemanget ordnas igen under en Helsingfors-Stockholm-Helsingfors
kryssning på Silja Lines m/s Serenade. Båten avgår från Olympiaterminalen i
Helsinfors fredagen 3.2 kl. 17.00. Det egentliga mötet gålls på fartyget
lördagen 4.2 under hamntiden i Stockholm kl. 10.30 - 16.00.

Presentationer

Temat för möteskryssningen är "Remote". Som dragare för mötet fungerar Olli
Rissanen, OH0XX och temar närmas från olika synvinklar av bl.a. Veijo
Kontas, OH6KN; Timo Törö, OH5KW och Kari Lehtimäki, OH2XX. Christian
Janßen, DL1MGB, kommer för att berätta om WRTC 2018 och i synnerhet nuläget
för Norra Europa. The long way to serious low band DXpeditions by DL3DXX är
Dietmar Kaspers aktuella och intressanta tema. Jari, OH6BG, å sin sida
berättar om VOACAPs nya funktioner för strategier i fråga om tävlings- och
expeditionsaktiviteter då solens aktivitet åter blir mindre. Även andra
presentationer av klass sker, men mer information om dessa kommer senare.
Givetvis deltar även Risto Lund, OH3UU och DX Wizard.

Anmälningar

Mer information om kryssningsprogrammet, anmälningar och priser fås från
OHDXF:s webbsidor på adressen http://www.ohdxf.fi/. Bokningstiden går ut
30.12.2016.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, ARRL 160-Meter Contest, TARA
RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint, TOPS Activity Contest, Ten-Meter RTTY
Contest och SARL Digital Contest.

Nästa tisdag, 6.12, tävlas NAC VHF och på torsdagen 8.12 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest, SKCC Weekend Sprintathon,
International Naval Contest och AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party.

Sexornas sjätte dagens cup

Sexornas sjätte dagens cup tävlas igen under självständighetsdagen 6.12.
Tävlingen ordnas i år av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.

Tävlingen sker kl. 0800-0859 UTC med telegrafi som sändarslag.
Frekvensområdena är 3510-3550 kHz och 7010-7040 kHz.

Meddelandet är RS(t) + löpande nummer + landskapsbeteckning, t.ex. 599 079
PS.

För varje genomfört QSO fås 2 poäng. Koefficienterna är det kontaktade
landskapen, förutom den egna, och antalet stationer från sexorna på bägge
banden. Sexorna finns i landskapen EP, KE, KP och PO.

Tävlingens regler finns i novembernumret av tidningen Radioamatööri samt
SRAL:s webbsidor på adressen http://www.sral.fi.

Välkomna med.

Ville i Brasilien

Ville, PY2ZEA, äe QRV och håller kontakter med finska stationer på finska
söndage 4.12.2016 kl. 12.00-13.00 finsk tid på SSB på frekvensen 21380 kHz
± QRM.

Operationen ämnas främst för "små pistoler" såsom QRP-stationer, stationer
med balkongantenner och amatörer i elementärklass. Även kortare hälsningar
från "Stora kanoner" är välkomna.

Klockan 13.00 - 13.30 finsk tid fortsätter Ville på CW på frekvensen 21080
kHz +- QRM. Ville svarar med samma CW-hastighet som respektive motstation
använder.

PY2ZEA:s QSL-kort sänds åt alla från OH-byrån.

D4X QRV

Zaba, OH1ZAA och Lasse, OH5XP, är QRV från ön Boavista i Cap Verde (HK86NE)
fram till måndag 5.12. Anropet är D4X. Antennen är en HF-hörnreflektor
längs hotellets vägg mot Finland, så kontakter kan hållas då konditionerna
är öppna. DX-summit tipsar om aktiviteten. Öns motto är "No Stress", som vi
strävar att följa.

De ungas OH2YOTA-station är QRV efter bulletinen

I december firas åters Youngsters On The Air månaden, till engelska namnet
YOTA December Month. Under december kommer YOTA-stationer från flera länder
att vara QRV.

OH2YOTA är QRV på 80 meters bulletinfrekvens 3685 kHz efter att
kvitteringarna av denna bulletin tagits emot. Vid behov förflyttar sig
OH2YOTA till 40m efter 80 meters aktiviteterna.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa söndagen den 11 december klockan
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.