Svensk bulletin 40/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1640S
Kanslibulletin 40/16, 10.12.2016

INNEHÅLL

Nytt 5 MHz frekvensband öppnat för alla radioamatörer
Välkommen på glöggparty
Jubileumsanrop OF100FI
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Tammerfors
Vinterkrigsföredrag på förbundets historiksidor
DX & Contestkryssning 2017
Tävlingnyheter
De ungas OH2YOTA-station QRV efter bulletinen 17.12.
Nästa bulletin

Nytt 5 MHz frekvensband öppnat för alla radioamatörer

Den nya radioamatördirektivet 4U/2016 M trädde i kraft fredagen 9.12.2016. Samtidigt öppnades ett nytt 5 MHz frekvensband för alla finska radioamatörer, mellan frekvenserna 5351,5 kHz och 5366,5 kHz. Direktivet gäller allt utnyttjande av radiofrekvenserna inklusive radioamatörtrafik. Dess syften är att säkerställa en jämlik tillgång till radiofrekvenserna samt deras effektiva utnyttjande.

Välkommen på glöggbjudning!

Den traditionella glöggbjudningen hålls i Finlands Radioamatörförbunds
kansli torsdagen 15.12.2016 kl. 17.00 - 20.00. Välkomna att träffa andra
bekanta och stifta nya bekantskaper. Kansliets adress är Krämarbackastigen 9, Helsingfors.

Jubileumsanropet OF100FI

Med anledning av jubileumsåret för Finland självständighet 2017 har SRAL
jubileumsanropet OF100FI. Förbundets medlemsklubbar kan ansöka om rätten
att använda anropet under viss tid.

Efter anropet för man med snedsträck separera nummer 0-9 (t.ex. OF100FI/2).
Numret fastställs enligt klubbens geografiska lokation. Det är strikt taget
den första siffran från kommunnumret för klubbens hemort (dvs. gamla
distriktsnumret).

Kontakter med festanropsstationen OF100FI/distriktsnummer ger många
tilläggspoäng i Finland 100 jubileumstävligen som pågår från januari till
oktober och specialprefixet är säkert önskat även utomlands. Pileups
garanteras!

Reservationen av anropet sker per e-post till adressen of100fi snabela sral punkt fi.
Från reservationen bör tydligt framgå klubbens namn, klubbstationens ort
samt den önskade tidpunkten (i regel en kalendervecka, må-sö).
Reservationssituationen kan ses från en kalender som alltid uppdateras på
måndagar kl. 15.00. Kalendern finns på adressen http://sral.fi/of100fi/.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Elias Känsäkoski, OH2ZA, Pekka Liuku, OH6QW och Willy Pökelmann, OH2BUX, gått bort.

Vi hedrar Elias, Pekkas och Willys minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Kakkosten Kerho,OH2AA, firar lillajul 13.12.

Kakkosten Kerho firar lillajul nästa tisdag 13.12. kl. 18.00. Platsen är klubblyan på adressen Gesällgränden 1A b1, 00640 Helsingfors.
Det bjuds på traditionell julgröt, jultårtor samt glögg. Styrelsen önskar alla välkomna.

OH2AP:s lillajul ändrat datum!

Klubbens lillajul firas alltså på avvikande datum, torsdagen 15.12.2016 på den gamla bekanta platse hos Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää. Glögg, pepparkakor och kaffe serveras och därtill hålls ett intressant DMR-föredrag som hålls av
Erik Finskas, OH2LAK. Samtidigt kartläggs intresset för anskaffande av
DMR-apparatur och därtill görs en överenskommelse om hur man fortsätter i ärendet. Kom och lyssna på vad detta konstiga DMR egentligen är.

OH4ACD:s lillajul 30.12.2016 - 3.1.2017

Puulan Radio Club firar årsskiftet och sin lillajul i Hirvensalmi från fredag till tisdag den 30.12.2016 - 3.1.2017.
Radiostationerna OH4O samt OH4ACD är i gång under evenemanget på de vanliga frekvenserna. På programmet finns även USB- och RTTY-bastun, radioaktivitet samt gemytlig samvaro. Skinka mm. utlovas. Under veckoslutet hör vi föredrag om bl.a. Fredsbevarande i Libanon samt radopamatörsverksamhet i byn At Tiri. Mer info från Facebook med sökordet "Puulan Radio Club". Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år
16.12. Esko Lahti, OH5ST

70 år
17.12. Sune Kronberg, OH1YS

60 år
16.12. Hannu Uusitalo, OH1LUI
19.12. Hannu Pellikka, OH7JQA

50 år
13.12. Jouko Vaskimo, OH2BXY
16.12. Ossi Korhonen, OH6LOO / OH8LOO
17.12. Juha Ollikkala, OH2LSF

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Tammerfors

Tampereen radioamatöörit ry., OH3NE, arrangerar en radioamatörkurs i elementär klass börjandes 21.1.2017. Kursen hålles som veckoslutskurs. Anmälningarna t.o.m. 11.1.2017 via emejl till sihteeri snabela oh3ne punkt fi.

Vinterkrigsföredrag på förbundets historiksidor

Till förbundets websidor har lagts till Reino Janhunens, OH2HK, föredrag om radioamatörerna i vinterkriget. Föredraget finns tillgängligt i pdf-format. Dessutom finns det i PowerPoint- och rtf-format. Bekanta dig gärna med materialet på adressen: http://sral.fi/historia/.

DX & Contestkryssning 2017

Välkomna till DX & Contestevenemanget år 2017! OHDXF står i tur att
anordna. Evenemanget ordnas igen under en Helsingfors-Stockholm-Helsingfors
kryssning på Silja Lines m/s Serenade. Båten avgår från Olympiaterminalen i
Helsinfors fredagen 3.2 kl. 17.00. Det egentliga mötet gålls på fartyget
lördagen 4.2 under hamntiden i Stockholm kl. 10.30 - 16.00.

Presentationer

Temat för möteskryssningen är "Remote". Som dragare för mötet fungerar Olli
Rissanen, OH0XX och temar närmas från olika synvinklar av bl.a. Veijo
Kontas, OH6KN; Timo Törö, OH5KW och Kari Lehtimäki, OH2XX. Christian
Janßen, DL1MGB, kommer för att berätta om WRTC 2018 och i synnerhet nuläget
för Norra Europa. The long way to serious low band DXpeditions by DL3DXX är
Dietmar Kaspers aktuella och intressanta tema. Jari, OH6BG, å sin sida
berättar om VOACAPs nya funktioner för strategier i fråga om tävlings- och
expeditionsaktiviteter då solens aktivitet åter blir mindre. Även andra
presentationer av klass sker, men mer information om dessa kommer senare.
Givetvis deltar även Risto Lund, OH3UU och DX Wizard.

Anmälningar

Mer information om kryssningsprogrammet, anmälningar och priser fås från
OHDXF:s webbsidor på adressen http://www.ohdxf.fi/. Bokningstiden går ut
30.12.2016.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest, SKCC Weekend Sprintathon,
International Naval Contest och AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party.

Nästa tisdag 13.12. står NAC UHF och nästa torsdag 15.12. NAC 70 MHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest, RAC Winter Contest, Feld Hell Sprint, Croatian CW Contest och Stew Perry Topband Challenge.

De ungas OH2YOTA-station är QRV 17.12. efter bulletinen

I december firas åters Youngsters On The Air månaden, till engelska namnet
YOTA December Month. Under december kommer YOTA-stationer från flera länder att vara QRV.

OH2YOTA är QRV på 80 meters bulletinfrekvens 3685 kHz efter att
kvitteringarna av denna bulletin tagits emot. Vid behov förflyttar sig
OH2YOTA till 40m efter 80 meters aktiviteterna.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa söndagen den 18 december klockan
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.