Svensk bulletin 41/2016

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1641S
Kanslibulletin 41/16, 17.12.2016

INNEHÅLL

Förbundets kanslis öppethållning under julen
Årets medlemsavgifter
Finland 100 jubileumstävlingen börjar 1.1.2017
Jubileumsanropet OF100FI
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs inleds i Tammerfors i januari
DX & Contest kryssning 2017
Tävlingsnyheter
Jultävlingen igen under annandag jul
OH-RTTY-tävlingen inleder året 1.1, NRAU-Baltic fortsätter 15.1
De ungas OH2YOTA QRV 17.12
Nästa bulletin
God jul

Förbundets kanslis öppethållning under julen

Förbundets kansli är stängt 23-30.12.

Årets medlemsavgifter

Är du säker på att din medlemsavgift blivit betald i år? Du kontrollerar
väl situationen. Medlemskapet upphör i årets slut av de medlemmar vars
medlemsavgift är obetald. Betalningspåminnelser har sänts om
medlemsavgifterna i slutet av november. I oklara fall kan du ta kontakt med
förbundets kansli.

Finland 100 jubileumstävlingen börjar 1.1.2017

För att fira Finlands 100 års jubileumsår ordnar SRAL en jubileumstävling
som riktar sig till radioamatörer. Tävlingen är en del av programmet
Finland 100. Tävlingstiden är 1.1 - 31.10.2017. Resultaten publiceras under
Finlands 100 års självständighetsdag 6.12.2017.

Det primära målet med tävlingen är att få nya unga amatörer att intressera
sig för radioamatörhobbyn. Därtill är ett mål att öka på aktiviteten mellan
OH-amatörer.

Tävlingsreglerna finns i oktobernumret av tidningen Radioamatööri samt på
Förbundets webbsidor på adressen http://sral.fi/Suomi100kilpailu/. I
tävlingen utlovas fina priser. Mer specifika uppgifter om priserna
publiceras i januarinumret av tidningen Radioamatööri.

Jubileumsanropet OF100FI

Med anledning av jubileumsåret för Finland självständighet 2017 har SRAL
jubileumsanropet OF100FI. Förbundets medlemsklubbar kan ansöka om rätten
att använda anropet under viss tid.

Efter anropet bör man med snedsträck separera nummer 0-9 (t.ex. OF100FI/2).
Numret fastställs enligt klubbens geografiska lokation. Det är strikt taget
den första siffran från kommunnumret för klubbens hemort (dvs. gamla
distriktsnumret).

Kontakter med festanropsstationen OF100FI/distriktsnummer ger många
tilläggspoäng i Finland 100 jubileumstävligen som pågår från januari till
oktober och specialprefixet är säkert önskat även utomlands. Pileups
garanteras!

Reservationen av anropet sker per e-post till adressen of100fi snabela sral
punkt fi. Från reservationen bör tydligt framgå klubbens namn,
klubbstationens ort samt den önskade tidpunkten (i regel en kalendervecka,
må-sö). Reservationssituationen kan ses från en kalender som alltid
uppdateras på måndagar kl. 15.00. Kalendern finns på adressen
http://sral.fi/of100fi/.

Klubbarna meddelar

OH4ACD:s lillajul 30.12.2016-3.1.2017

Puulan Radio Club firar årsskiftet och sin lillajul i Hirvensalmi från
fredag till tisdag den 30.12.2016 - 3.1.2017. Radiostationerna OH4O samt
OH4ACD är i gång under evenemanget på de vanliga frekvenserna. På
programmet finns även USB- och RTTY-bastun, radioaktivitet samt gemytlig
samvaro. Skinka mm. utlovas. Under veckoslutet hör vi föredrag om bl.a.
Fredsbevarande i Libanon samt radopamatörsverksamhet i byn At Tiri. Mer
info från Facebook med sökordet "Puulan Radio Club". Välkommen.

Bemärkelsedagar

85 år
12.1. Reijo Snabb, OH2VR
14.1. Reijo Lindevall, OH3WK

80 år
31.12. Pekka Nurmi, OH6JAZ
2.1. Leevi Pehkoranta, OH2BIB

70 år
17.12. Sune Kronberg, OH1YS
25.12. Veikko Gröndahl, OH3MEU
28.12. Asko Alanto, OH1MMB
29.12. Taisto Paaso, OH7FMT
9.1. Martti Hippolin, OH6SM
13.1. Mauno Tamppari, OH2FJ
15.1. Heikki Antman, OH2BGC, OH7ND

60 år
19.12. Hannu Pellikka, OH7JQA
20.12. Merja Kärkinen, OH5LEF
20.12. Timo Suominen, OH1MVP
24.12. Tapio Kotimäki, OH6MSZ
25.12. Riku Lehmusoksa, OH2BLI / OH2CI
2.1. Kenneth Kåla, OH6KG
2.1. Risto Linturi, OH2-1894
3.1. Markku Salakka, OH3JM
4.1. Sven Bäcksbacka, OH1HG
16.1. Ari Lehto, OH3HZ

50 år
17.12. Juha Ollikkala, OH2LSF
20.12. Jouni Anttila, OH1CO
25.12. Jyrki Hurnasti, OH2NXH
13.1. Markku Nissinen, OH4NVP
15.1. Mika Tuominen, OH1MGG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs inleds i Tammerfors i januari

Tampereen radioamatöörit ry., arrangerar under fyra veckosluts tid en
radioamatörkurs med början 21.1.2017.
Kursen hålls i klubbutrymmena i västra vingen av Pyynikin näkötorni. Målet
är examen i elementär klass, dvs. skriftliga K-modulen samt teknikmodul T1.
Med mindre självständiga studier kan man även sträva till allmän klass, för
vilken examinanden behöver kunskaper i K-modulen samt teknikmodul T2.

Ingen avgift debiteras för kursen, och deltagande förutsätter inte
medlemskap i klubben. Anmälningar t.o.m. 11.1.2017 till sihteeri snabela oh3ne punkt fi.
De första 12 anmälda ryms med och kursplatsen blir bekräftad via e-post.

DX & Contest kryssning 2017

Välkomna till DX & Contestevenemanget 3-52.2017. Evenemanget ordnas igen
under en Helsingfors-Stockholm-Helsingfors kryssning. Det egentliga mötet
gålls på fartyget lördagen 4.2 under hamntiden i Stockholm. Evenemanget
ordnas av OHDXF.

Presentationer

Temat för möteskryssningen är "Remote". Som dragare för mötet fungerar Olli
Rissanen, OH0XX och temat närmas från olika synvinklar av bl.a. Veijo
Kontas, OH6KN; Timo Törö, OH5KW och Kari Lehtimäki, OH2XX. Christian
Janßen, DL1MGB, kommer för att berätta om WRTC 2018 och i synnerhet nuläget
för norra Europa. The long way to serious low band DXpeditions by DL3DXX
är Dietmar Kaspers aktuella och intressanta tema. Jari, OH6BG, å sin sida
berättar om VOACAPs nya funktioner för strategier i fråga om tävlings- och
expeditionsaktiviteter då solens aktivitet åter blir mindre. Även andra
presentationer av klass sker, men mer information om dessa kommer senare.
Givetvis deltar även Risto Lund, OH3UU och DX Wizard.

Anmälningar

Mer information om kryssningsprogrammet, anmälningar och priser fås från
decembernumret av tidningen Radioamatööri samt OHDXF:s webbsidor på
adressen http://www.ohdxf.fi/. Bokningstiden går ut 30.12.2016.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest, RAC Winter Contest, Feld Hell
Sprint, Croatian CW Contestm Padang DX Contest och Stew Perry Topband
Challenge.

På tisdag 20.12 står NAC 1,3 GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas RAEM Contest.

På annandag jul, 26.12, tävlas CCF Julsprinten och DARC Christmas Contest.

På tisdag 27.12 står NAC 2,3 GHz + up i tur och på lördag 31.1 Bogor Old
and New Contest.

Söndagen 1.1 tävlas OH-RTTY, SARTG New Year RTTY Contest, SRAL:s
Grundtävling, AGB New Year Snowball Contest, AGCW Happy New Year Contest,
AGCW VHF/UHF Contest och QRP ARCI New Years Sprint.

Tisdagen 3.1 står NAC VHF i tur och torsdag 5.1 NAC 10 m.

Under det första hela veckoslutet i januari, 7-8.1, tävlas PODXS 070 Club
PSKFest, WW PMC Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Original QRP Contest,
Kid's Day Contest, ARRL RTTY Roundup, EUCW 160m Contest, DARC 10-Meter
Contest och Midwinter Contest.

Tisdagen 10.1 står NAC UHF i tur och torsdagen 12.1 NAC 50 MHz. 11-12.1
tävlas AWA Linc Cundall Memorial CW Contest.

Under det andra hela veckoslutet i januari, 14-15.1, tävlas NRAU-Baltic
Contest, Old New Year Contest, AWA Linc Cundall Memorial CW Contest, UBA
PSK63 Prefix Contest och North American QSO Party.

Jultävlingen igen under annandag jul

Årets sista deltävling i FM-serien av HF-tävlingar, CCF
Jultävlingssprinten, tävlas igen under annandag jul 26.12. SSB-delen tävlas
1100-1159 UTC. Telegrafidelen tävlas 1230-1330 UTC och RTTY-delen 1400-1500
UTC. Tävlingens regler hittas på SRAL:s webbsidor på adressen
http://sral.fi/kilpailut/hf-kalenteri.html. Välkommen med i denna
jultävling!

OH-RTTY tävlingen inleder året 1.1, NRAU-Baltic fortsätter 15.1

Den första deltävlingen i FM-serien av HF-tävlingar, OH-RTTY, tävlas redan
under årets första dag 1.1. Tävlingen ordnas i samband med SARTG New Year
RTTY Contest 0800-1100 UTC. Reglerna finns i decembernumret av tidningen
Radioamatööri samt på SRAL:s webbsidor under rubriken "kilpailut".

FM-serien i HF-tävlingar fortsätter 15.1.2017 med NRAU Baltic Contest.
SSB-delen tävlas kl. 0630-0830 UTC och CW 0900-1100 UTC. Reglerna finns på
SRAL:s webbsidor under punkten "tävlingar".

Välkomna med i FM-deltävlingarna i januari!

De ungas station OH2YOTA QRV 17.12

Nu i december firas åter Youngsters On The Air månaden, YOTA December Month
till sitt engelskspråkiga namn. Under december aktiveras de ungas
YOTA-stationer från flera olika länder.

OH2YOTA är QRV 17.12 från ca 16.00 finsk tid. Stationen är QRV på 80 meters
bulletinfrekvens 3685 kHz, efter att bulletinkvitteringarna är skötta. Vid
behov flyttar OH2YOTA sig till 40 metersbandet efter 80 meters aktiviteten.

Ta gärna kontakt!

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om fyra veckor, söndagen den 15
januari kl. 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

God jul

God jul och ett gott nytt år önskas alla bulletinlyssnare.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.