Svensk bulletin 02/2017

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Kanslibulletin 2/2017, 21.1.2017

Meddelande om användningen av OF-prefix
Klubbarna meddelar
Bemärkselsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Meddelande om användningen av OF-prefix

Följande har frågats av Förbundet:

Får en utländsk radioamatör under sin vistelse i Finland använda
jubileumsårets OF-prefix framför sitt eget anrop?

Svar: En utländsk radioamatör som vistas i Finland får använda OF-prefix,
eftersom Kommunikationsverkets instruktion säger att man i
radioamatörstationens anrop under 100 års jubileet för Finlands
självständighet får ersätta OH med OF.

Får en finsk amatör utomlands användasig av OF-prefix efter ifrågavarande
lands prefix?

Svar: En finsk radioamatör bör följa CEPT-rekommendationen (T/R 61-01) då
denne är aktiv utomlands och bör då använda det anrop som står i
tillståndet. Således får OF-prefix inte användas i denna situation.

Klubbarna meddelar

OH1AF:s årsmöte

OH1AF:s årsmöte

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte onsdagen 25.1.2017 kl.
19.00 på klubben. Klubbens adress är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben
5.2.2017 kl. 14.00. Välkomna.

OH6AK:s årsmöte

Ala-Keiteleen radiokerho ry, OH6AK, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben 5.2.2017 kl. 12.00. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben tisdagen
7.2.2017 kl. 18.00. Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp.
Välkomna. Styrelsen

OH8AA:s årsmöte

Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 7.2.2017
kl. 18 i klubbens utrymmen i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Välkomna!

OH8AAU:s årsmöte

Laaksojen radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt årsmöte i Liittola
tisdagen 21.2.2017 kl. 19 och framåt. Klubbkvällen hålls samtidigt och kan
även inledas tidigare t.ex. kl. 18.00.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom: bokslut, val av styrelse
och ordförande, stadgeändringar, medlemsärenden och
årsberättelsen/verksamhetsplanen. Välkomna att ta del och påverka
valen/besluten i klubbens ärenden!

Bemärkelsedagar

80 vår
21.1. Raimo Nieminen, OH3HUK
25.1. Pekka Hilden, OH2RS

70 år
25.1. Olavi Ala-Hiiro, OH8EC
28.1. Kaarlo Sihlman, OH2BIA

60 år
28.1. Timo Södergård, OH6NKC, OH1XU
30.1. Juha Ari, OH5QH

50 år
21.1. Mika Aarnio, OH1LDB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Hungarian DX Contest, North American QSO Party, WAB
1.8 MHz Phone och Feld Hell Sprint.

Nästa tisdag 24.1 står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint
och UBA DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 29 januari
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.