Svensk bulletin 04/2017

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Kanslibulletin 4/2017, 4.2.2017

Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Förbundets utbildningsreform
Styrelsens nästa frågetimme 11.2
Turva/vapepa-enkät
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Kom med i SOCWA-aktiviteten
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under februari
Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix
Tävlingsnyheter
WWFF-parkaktiveringstävling
Seuraava bulletiini

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Kouvolahuset
lördagen 22.4.2017. Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte
motiveringar och underskrifter bör sändas in till styrelsen senast två
månader före vårmötet, dvs. före 22.2.2017. Petitionen bör undertecknas av
minst tio medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB
44, 00441 HELSINGFORS.

Förbundets utbildningsreform

Finlands Radioamatörförbunds utbildlningsreformsprojekt inleddes under
hösten 2015. Denna vår kommer utbildningsreformarbetsgruppens
arbetsresultat att vara färdiga för uppvisning.

Utbildningsreformen presenteras 22.4.2016 under Förbundets Vårdagar i
Kouvola. Mer information sänds till klubbarna under april. I
klubbuppgiftsenkäten denna vår kommer man även att kartlägga klubbarna
utbildningssituation. I tidningen Radioamatööri behandlas temat längre fram
på våren.

Under det kommande sommarlägret i Mustiala (Tammela) ordnas utbilndning
under två dagar i fråga om utbildningsreformen.

Styrelsens nästa frågetimme 11.2

Styrelsens nästa frågetimme hålls lördagen 11.2. kl. 14.00 finsk tid på
frekvensen 3685 kHz. Välkomna att fråga och lyssna.

Turva/vapepa-kysely

Under Kommunikationsverkets förhandlingar i december har man kommit överens
att förbundet börjar koordinera säkerhetskommunikationsprojekt. För denna
koordination kartlägger förbundet pågående projekt i fråga om
säkerhetskommunikation, i vilka radioamatörer deltar.

Utredningsarbetet leds under förbundets styrelses beslut av Jukka, OH6MWQ,
som gör en skriftlig rapport över undersökningsresultaten. Han har sänt
klubbarna en enkät i fråga om ärendet. Ifall er klubb ännu inte fått
enkäten, ta kontakt med Jukka. Egenanrop fungerar.

Vi önskar att så många klubbar som möjligt skulle svara på enkäten och
samtidigt berätta om de egna turva/vapepa-verksamheterna.

Klubbarna meddelar

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben
5.2.2017 kl. 14.00. Välkomna.

OH6AK:s årsmöte

Ala-Keiteleen radiokerho ry, OH6AK, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben 5.2.2017 kl. 12.00. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben tisdagen
7.2.2017 kl. 18.00. Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp.
Välkomna. Styrelsen

OH8AA:s årsmöte

Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 7.2.2017
kl. 18 i klubbens utrymmen i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Välkomna!

OH3AA:s årsmöte

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA håller sitt stadgeenliga årsmöte i
Klubbhuset söndagen 12.2.2017 fr.o.m. kl. 14.00. Stadgeenliga
årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte tisdagen 14.2.2017
kl. 18.00. Platsen är undantagsvis Savilahdenkatu 4, husets klubbrum. Under
mötet behandlas stadeenliga årsmötesärenden och därtill presenteras
klubbens nya 2 m repeater. Välkomna.

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på det
bekanta stället hos Olli, OH2OW, torsdagen 16.2.2017 kl. 18. Adressen är
Torpantie 7, Järvenpää (Träskända). Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.

Efter behandlingen av de stadgeenliga ärendena presenterar Olli, OH2OW,
antennmastprojektet och de tillståndsprocesser som berör projektet i
stadsmiljö. Välkomna! Kaffeservering.

Bemärkelsedagar

80 år
4.2. Göran Wahlberg, OH1AWE / OH1FO
7.2. Rauno Similä, OH8QC
13.2. Rolf Karlsson, OH9MRW

70 år
12.2. Risto Mutanen, OH2-1070

60 år
4.2. Seppo Vimpari, OH5SV

50 år
6.2. Jyrki Einonen, OH6FSD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Kom med i SOCWA-aktiviteten

Svenskarna upprätthåller CW-aktivitet med namnet SOCWA, där även flera
finländare deltar. SOCWA är inte en tävling, trots att man i samband med
aktiviteten publicerar en lista över de tjugo mest aktiva stationerna.
Ifall CW-kontakter intresserar, kom med. Mer information fås från adressen
http://www.socwa.se/.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under februari

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; inleder i februari åter två kurser för
elementär klass i samarbete med MPK. Kvällskursen inleds tisdagen 9.2.2017
och räcker till slutet av mars. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar
motsvarande 27.2.2017 och räcker alltså sportlovsveckan ut. Till kurserna
kan man anmäla sig antingen via Seppo, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller per
e-post till oh3ac snabela oh3ac punkt fi eller via MPK:s sidor i dess
kurskalender.

Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix

År 2017 delas Finlands Scouters SUF- och SGF-suffix ut för ett år i taget.
Scoutanropen är ämnade att användas av scoutkårerna och anropen kan
aktiveras t.ex. under utflykter, läger och Jamboree On The Air, dvs.
JOTA-evenemanget.

De stationer som deltog i JOTA-59 evenemanget är i första hand berättigade
att använda det suffix som användes år 2016. Scoutkårerna har fått e-post
från Allu, OH1FJK, där anropens reservationsuppgifter finns. Agera enligt
den givna instruktionen senast sjätte mars. Ifall något amatöranrop ännu är
ledigt efter det givna datumet, kan anropet sökas åter.

Syftet är att skapa scoutkårerna möjligheten att vara aktiva med
scoutanropet under hela året från januari till december. Ifall du inte fått
e-post om ärendet eller du har andra frågor som berör scoutanropen,
kontakta Allu för ytterligare information.

"Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, RA-gillet/Liedon Eränkävijät, 0400 692 440.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, Triathlon DX Contest, 10-10
International Winter Contest, F9AA Cup, Black Sea Cup International, FYBO
Winter QRP Sprint, AGCW Straight Key Party, FISTS Winter Slow Speed Sprint,
Mexico RTTY International Contest och North American Sprint.

Nästa tisdag 7.2 står NAC VHF i tur och på torsdag 9.2 NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest,
Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, SKCC
Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Unlimited Sprint, AWA
Amplitude Modulation QSO Party och Balkan HF Contest.

WWFF-parkaktiveringstävling

JKR Radioklubi offentliggör WWFF-parkaktiveringstävlingen under tiden
1.1.2017-30.6.2017.

Den som hållit minst 44 QSO från vardera park och aktiverat de flesta
OHFF-parkerna är vinnare. Jäv innehas av OH1UH, OH2NAK, OH3BHL och OH7JHA,
som agerar i prisrådet.

Deltagandet räknas ur loggarna som sänts till Timo (OH7JHA). De sex första
får pris. Priserna delas ut under SRAL:s sommarläger. Priserna har donerats
av Seppo, OH2NAK.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 12 februari kl.
15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.