Svensk bulletin 05/2017

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Kanslibulletin 5/2017, 11.2.2017

Bruket av Finland 100-vinjetten i QSL-korten
Vårdagarna i Kouvola
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Lägerskola med radioamatörmotiv i juli
Sprid nyheten om lägerskolan
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under februari
Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix 
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Bruket av Finland 100-vinjetten i QSL-korten

Finlands Radioamatörförbund har erhållit svar på sin ansökan till statsrådets Finland 100-programm.
Enligt svaret kan förbundets medlemmar använda Finland 100-vinjetten i sina OF märkta QSL-kort.

Samtliga medlemmar vilka ämnar göra ett OF-kort ombedes bekanta sig med det grafiska reglemente
där man specifierar hur Finland 100-vinjetten får användas. Reglementet finns på webadressen
http://suomifinland100.fi/oppaat - ja - aineistot/.
Finland 100- vinjetten ägs av statsrådets kansli och kan användas endast i enlighet med reglementet.
Vinjetten kan hämtas på adressen http://suomifinland100.fi/media/.

För kommersiellt bruk av vinjetten krävs skilld skriftlig överenskommelse med Finland 100-programmet.

Vårdagarna i Kouvola

Finlands Radioamatörförbunds Vårdagar går av stapeln i Kouvola den 21. - 23.4.2017.
Evenemanget arrangeras i samband med Militärradiodagen.

I programmet för Militärradiodagen finns mellan kl. 10.00 och 14.00 följande föredrag:
Lauri Lehtonen;     Flygvapnets radiounderrättelsetjänst
Martti Susitaival;    Signalkriget i Rukajärvi
Sakari Viinikainen;    Skyddskårerna i Norra Kymmenedalen i inbördeskriget

Efteråt kan man bekanta sig med Kouvola militärradiomuseets utställning.

Kl. 14.00 presenteras SRAL:s utbildningsreform och kl. 16.00 börjar Förbundets stadgeenliga vårmöte.
Mer information kommer i tidningen Radioamatööri längre fram på våren.

Vapepa-dagen

Söndagen 23.4. hålls SRAL:s vapepa-dagar kl. 10.00 - 15.00 på Original Sokos Hotel Vaakuna i Kouvola.
Närmare programm kommer senare.

Logi

Inkvartering erbjuds på Sokos Hotel Vaakuna. Priser och tilläggsinfo finns på förbundets hemsidor www.sral.fi.

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Kouvolahuset lördagen 22.4.2017.
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte motiveringar och underskrifter bör sändas in till styrelsen
senast två månader före vårmötet, dvs. före 22.2.2017. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar.
Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Lägerskola med radioamatörmotiv i juli

Finlands Radioamatörförbund anordnar en lägerskola i Mustiala (i Tammela) den 2. - 9.7.2017.
Lägerskolan är ägnad för alla som är intresserade av radioamatörhobbyn.

Under lägerskoleveckan bekantar man sig med radioamatörverksamheten och de färdigheter som krävs för
radioamatörexamen i elementär klass. alla får bygga en elektronikbyggsats medelst lödning.
Hugade får även köra kontakter med radio.
Man kan avlägga radioamatörexamen vid lägerskolan.

Inkvarteringen skar i Mustiala HAMK:s utrymmen. Lägerskolan pågår delvis samtidigt som Finlands Radioamatörförbunds
sommarläger. Sommarlägret hålles också i Mustiala och dit väntas flere hundra besökare. Lägerskoledeltagarna deltar
även i sommarlägrets programm.
Lägerskoleavgiften är 160 euro för elever under 12 år samt 190 euro för andra. Avgiften innehåller undervisningen,
studiematerialet, kost och logi samt eventuell examen.
Anmälningen pågår t.o.m. 9.6.2017 på adressen http://leirikoulu.sral.fi/.

Sprid nyheten om lägerskolan

På förbundets websida kan man printa ut en pdf-broshyr över lägerskolan. Du kan dela ut denna bland intresserade bekanta
eller sätta upp på klubben och anslagstavlorna på din hemort.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Jorma Kanninen, OH1BDZ, och Pertti Kärkkäinen, OH2MT,
har lämnat oss. Vi hedrar Jormas och Perttis minne med en tyst minut.

Klubbarna meddelar

OH3AA:s årsmöte

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA håller sitt stadgeenliga årsmöte i Klubbhuset söndagen 12.2.2017 fr.o.m. kl. 14.00.
Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte tisdagen 14.2.2017 kl. 18.00. Platsen är undantagsvis Savilahdenkatu 4,
husets klubbrum. Under mötet behandlas stadeenliga årsmötesärenden och därtill presenteras klubbens nya 2 m repeater. Välkomna.

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på det bekanta stället hos Olli, OH2OW, torsdagen 16.2.2017
kl. 18. Adressen är Torpantie 7, Järvenpää (Träskända). Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.

Efter behandlingen av de stadgeenliga ärendena presenterar Olli, OH2OW, antennmastprojektet och de tillståndsprocesser
som berör projektet i stadsmiljö. Välkomna! Kaffeservering.

OH6AH:s årsmöte

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit håller årsmöte onsdagen 15.2.2017 kl. 18.00 på klubblokalen, adressen Metsontaival 19, Seinäjoki.
Kaffeservering, Välkomna önskar styrelsen.

Reklamkampanj i Lahtis

Vecka 8 börjar en reklamkampanj där man på alla Lahtis stads bussar skyltar för de två kurser som börjar följande vecka
samt även inbjuder flk att bekanta sig med klubben under öppna dörrars dag. Kampanjen går ut på att fästa ettusen
fyrahundra tarror i A5-format på synliga ställen i bussarna samt en senare avslöjad specialgrej.
Den kommersiellt rätt dyra kampanjen gick att få till stor del sponsoreraed som tack av en i fjol skolad klubbmedlem.

Välkommen till VM i Lahtis - Öppna dörrar på Radiobacken

VM i skidåkning hålles i Lahtis 22.2. - 5.3.2017. Lahtis och OH3AC önskar även alla radioamatörer välkomna till evenemanget.
OH3AC strävar att hålla dörrarna öppna dagligen kl. 10.00 - 18.00 för samtliga gäster till VM och museet.
Man strävar också till att vara i gång både på HF samt klubbens OH3RAC-repeater möjligast mycket under spelen.

Om du befinner dig i Lahtis centrum eller är på väg dit, kan du även ringa klubben på tel. 046 938 4050 och kolla
om någon är på platsen. Ifall du ej får svar, kan du även ringa Maarit, OH3EXI, 040 708 7861.

Specialanropet OH100SKI i gång

Lahden Radioamatöörikerho har av Kommunikationsverket fått anropet OH100SKI, för att fira både Finlands självständighets
jubileumsår samt VM i Lahtis. Anropet används bl.a. i klubbens bulletin, tävlingar mm.

Bemärkelsedagar

85 år
17.2.1932 Väinö Halttunen, OH2BRS

80 år
13.2.1937 Rolf Karlsson, OH9MRW
20.2.1937 Alpo Puisto, OH1US

70 år
12.2.1947 Risto Mutanen, OH2-1070
14.2.1947 Veikko Hyvönen, OH7MSH

60 år
17.2.1957 Rauno Kuusisto, OH3FR
19.2.1957 Yrjö Pullinen, OH3CK

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis under februari

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; inleder i februari åter två kurser för elementär klass i samarbete med MPK.
Kvällskursen inleds tisdagen 9.2.2017 och räcker till slutet av mars. Intensivkursen under sportlovsveckan börjar
motsvarande 27.2.2017 och räcker alltså sportlovsveckan ut. Till kurserna kan man anmäla sig antingen via Seppo,
OH2TO, tfn 0400 713 545 eller per e-post till oh3ac snabela oh3ac punkt fi eller via MPK:s sidor i dess kurskalender.

Finlands Scouters radioamatöranrop, SUF- och SGF-suffix 

År 2017 delas Finlands Scouters SUF- och SGF-suffix ut för ett år i taget. Scoutanropen är ämnade att användas av
scoutkårerna och anropen kan aktiveras t.ex. under utflykter, läger och Jamboree On The Air, dvs. JOTA-evenemanget.

De stationer som deltog i JOTA-59 evenemanget är i första hand berättigade att använda det suffix som användes år
2016. Scoutkårerna har fått e-post från Allu, OH1FJK, där anropens reservationsuppgifter finns.
Agera enligt den givna instruktionen senast sjätte mars. Ifall något amatöranrop ännu är ledigt efter det givna datumet, kan anropet sökas åter.

Syftet är att skapa scoutkårerna möjligheten att vara aktiva med scoutanropet under hela året från januari till december.
Ifall du inte fått e-post om ärendet eller du har andra frågor som berör scoutanropen, kontakta Allu för ytterligare information.

"Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, RA-gillet/Liedon Eränkävijät, 0400 692 440.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest, Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest,
KCJ Topband Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Unlimited Sprint, AWA Amplitude
Modulation QSO Party och Balkan HF Contest.

Nästa tisdag 14.2. står NAC UHF och nästa onsdag 15.2. AGCW Semi-Automatic Key evening i turen.
Nästa torsdag körs NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW Contest och Feld Hell Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 19 februari kl. 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinsammanställning Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättning Teppo Meriluoto, OH6GSB