Radioamatörverksamhet, vad är det?

Radioamatörverksamheten är en mångsidig hobby, som ger någonting åt envar. En del tycker att det att ha amatörradiokontakter är det allra roligaste, en annan tycker om radiopejlorientering och en tredje tycker om att bygga antenner, utrustning ja, t.o.m. amatörradiosatelliter. I hobbyn deltar folk i alla åldrar fråm skolelever till pensionärer. I Finland finns det över 5000 radioamatörer, i hela världen tre miljoner. För att bli radioamatör måste man avlägga ett kompetensprov.
Mera information om proven och studierna

På lägret säljs bl.a. loppor.
Radioamatörernas årliga storevenemang är det riksomfattande
sommarlägret. På lägret säljs bl.a. "loppor" dvs. begagnad utrustning.

Delområden inom radioamatörverksamheten

Fonikontakter
Fonikontakter dvs. kontakter då man talar med sin motstation. Man kan då använda en radiostation hemma, på radioamatörklubben, en station monterad i bilen eller en handradio som är ungefär i storleken av en mobiltelefon. Beroende på utrustning, frekvens och antenn når kontakterna allt från några kilometer till tusentals kilometer, Man kan använda vilket språk som helst i kontakterna.

Paketradiokontakter
Man kan också ha kontakter via paketradio. Då är en dator genom ett modem kopplad till en radio. Den text som skrivs på datorn förmedlas till motstationen via radiovågor. I paketradiosystemet finns också postlådor där man kan läsa meddelanden och där man kan lämna meddelanden. Paketradion är egentligen radioamatörernas version av internet och e-mail, utom att systemet fungerar via radio.

Telegrafikontakter
Telegrafi är den traditionella och också ännu populära formen av kontakt. Också en som inte kan språk kan ha kontakter utomlands, för radioamatörerna har speciella telegrafiförkortningar, som används i kontakterna. Förkortningarna gör att kontakterna går snabbare. Telegrafi är också en säker form av kontakt, för den är inte lika störningskänslig som fonikontakterna och med telegrafi får man i dåliga förhållanden kontakter längre bort än med tal.

Television
Amatörradiokontakter han man ha också genom att utbyta TV-bilder. Över hela världen används Slow Scan Television (SSTV) med stillastående bilder. I lokala kontakter kan man sända också rörliga bilder (ATV).

Satellitkontakter
Radioamatörerna har egna satelliter.Också finländska radioamatörer har varit med om att bygga dessa satelliter. Via satelliter får man på VHF-UHF-och SHF-frekvenserna kontakt längre bort än annars. För att ha satellitkontakter behöver man en riktantenn.

EME-kontakter
Kontakter via månen är s.k. EME-kontakter (Earth-Moon-Earth). I dessa kontakter studsar radiovågorna mot månen. Detta gör att man får kontakter längre bort, precis som i satellitkontakterna. EME kräver stor noggrannhet och är mera krävande än kontakter via satellit.

DX-peditioner
Då radioamatörer far till en plats, t.ex. ett land som sällan är i etern och har kontakter därifrån kallas detta en DX-pedition. På detta sätt får de radioamatörer som samlar på länder och som inte haft kontakt med ifrågavarande land möjlighet att utöka sin samling. En expedition kan också företas till ett närbeläget 'vanligt' land. Läs på resa i världen - FJ/OH2YL (pdf).

Radiopejlorientering
I radiopejlorientering behöver deltagaren inte ha kompetensintyg eller radiolicens för han/hoin sänder inte. Iden är, att med egen mottagare hitta kontroller (= radiosändare) som är utplacerade i skogen. Radiopejlorienteringen kallas också rävjakt.

Tävlingar
I tävlingarna försöker man få så många kontakter som möjligt under en viss tid. Tävlingar ordnas nästan varje veckoslut. En del tävlingar räcker några timmar andra räcker ett par dygn. Det finns både nationella och internationella tävlingar och man kan tävla individuellt eller i grupp.

Second Operator
Vem som helst (också den som inte avlagt kompetensprov) kan ha radiokontakter från en enskild radioamatörs station eller från en klubbstation under övervakning av den som är ansvarig för radiostationen. Det finns särskilda tävlingar för Second Operators t.ex. en tävling som förbundet ordnar en gång i månaden, SRAL:s grundtävling (Peruskisa). Second Operators har en egen mötesplats på 3675 kHz varje lördag kl. 15.30.

Att bygga utrustning
En radioamatör har om han/hon så vill , rätt att bygga sin egen utrustning. Tidningen Radioamatööri och radioamatörhandböcker innehåller anvisningar och råd. En del klubbar har egna byggprojekt.


Amatörradioklubbar

Det finns ca 170 radioamatörklubbar runt om i Finland från Helsingfors till Enare. Klubbträffar ordnas vanligen en gång i veckan, då man träffas och utbyter åsikter och ideer, lyssnar på föredrag, bygger utrustning, har kontakter från klubbstationen eller besöker någon för radioamatörer intressant plats. En del klubbar har mera aktiviteter än andra. Många klubbar ordnar läger under sommaren. Då har man oftast också en lägerstation, därifrån man kan ha kontakter. Från klubbstationen kan man också delta i amatörradiotävlingar. En del klubbar kar specialiserat sig på tävlingsverksamhet.

Kontaktuppgifter till radioamatörklubbarna
Johanna, OH2GAV
har QSO.

Johanna Pehkonen, OH2GAV har via
en handradio QSO dvs. kontakt från
vattentornet i Borgå.

Foto: Ernst 'Eda' Ekström. OH2LXB