Med den här blanketten kan du ansöka om att bli medlem i Finlands Radioamatörförbund rf.

Fyll noggrant i alla kolumner här nedan och klicka sist "sänd". Om du har mera frågor ta kontakt till kansliet per elpost jasiat@sral.fi eller per telefon (09) 562 5973.

Vem som helst kan bli medlem. Man behöver inte ha radioamatörcertifikat eller amatörtillstånd!


Personuppgifter
Namn
Adress
Postnummer Postitanstalt
Födelsetid Tel.(under tjänstetid)
Anropssignal (om du har) e-post adress
Kompetensklass (om du har)

Jag vill bli medlem av Finlands Radioamatörförbund rf.
Medlem. (Medlemsavgift år 2017 64 euro)
Juniormedlem. (under 19 år). (Medlemsavgift år 2017 10 euro)
Ungdomsmedlem. (19-28 år). (Medlemsavgift år 2017 32 euro)
Familjemedlem. (Medlemsavgift år 2017 25 euro).
I samma hushåll finns redan en medlem i SRAL


Jag önskar att
inga uppgifter om mig publiceras.
uppgifter om bemärkelsedagar inte publiceras.
mitt adress får inte uppges till tredje part för direktreklam