Klubb info - OH-DX-Ring Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

OH-DX-Ring Ry
PL 73, 02361 ESPOO
OJ0AM@  OH2R  OH2AM  OH0R  OH0B  OH0AM 
 
kommun:ESPOO

sekreterare, QSL-ansvarig:Martti Laine, OH2BH@


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka