Klubb info - Alandia Contest Team

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Alandia Contest Team
C/0 Peter Löfman, Kasviksvägen 122, 22330 TJUDÖ
OH0AZ 
 
position:Kasviksvägen 122
kommun:ei tiedossa

ordförande, QSL-ansvarig:Peter Löfman, OH0JFB
(018) 48 217 h, 045 753 010 07 a.
sekreterare:Andreas Perjus, OH0JET
(018) 36 260 h, 045 757 591 66 a.


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka