Klubb info - Salon Radiokerho Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Salon Radiokerho Ry
Pihkavuorentie 15, 25130 MUURLA
OH1AD@ 
http://www.facebook.com/oh1ad
 
kommun:SALO

ordförande:Matti T. Koskinen, OH1LWB@
050 568 9773
sekreterare:Hannu Mikkola, OH1JJO@
040 184 5190
QSL-ansvarig:Jari Talkara, OH1BOI@
040 525 0761
vapepa-manager:Petteri Yrjälä, OH1KFL@
040 540 2213


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka