Klubb info - The Top Radio Club Rf

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

The Top Radio Club Rf
c/o Abrahamsson, Siestavägen 10, 21600 PARGAS
OH1AH 
 
position:Pajbacka
samlingstid:Ons 19-
kommun:PARAINEN

ordförande, utbildningsansvarig:Tom Abrahamsson, OH1XF@
0400 525 5001
sekreterare:Anja Malmberg, -
040 565 7232
QSL-ansvarig:Joakim Kaunisto, OH1HWT
0400 344 088
vapepa-manager:Alf-Peter Heino, OH1FB@


klubbens information updaterad 25.07.2016

tillbaka