Klubb info - Pelastuspalvelun Viestitekninen Yhdistys

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Pelastuspalvelun Viestitekninen Yhdistys
c/o Jani Venho, Siikatie 20 A, 01490 VANTAA
OH2-1604 
 
kommun:ei tiedossa

ordförande, utbildningsansvarig, vapepa-manager:Jani Venho, OH2JCQ
0401747755


klubbens information updaterad 10.06.2015

tillbaka