Klubb info - Nora Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Nora Ry
NORA ry, c/o Jari Kulkki, Hiidenkiukaantie 3 B 15, 00340 HELSINKI
OH2V@  OH2NRC@  OH2AW@  OH2NORA@  OH2-200@  OH2AV@ 
http://www.oh2nora.fi/
 
position:Karakaari 4, Espoo
samlingstid:Maanantai, klo 17.00-
kommun:ESPOO
extra info:Nokkakusoilua, TURVA, SRAL-kesäleiri.

ordförande:Lasse Laurikainen, OH4HJI
sekreterare:Jari Kulkki, OH1EB@


klubbens information updaterad 01.06.2016

tillbaka