Klubb info - Radiokerho Foo Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Radiokerho Foo Ry
PL 442, 00101 HELSINKI
OH2ABF@  OH2FOO@ 
 
kommun:JÄRVENPÄÄ
extra info:Nokkakusoilua

ordförande, sekreterare, QSL-ansvarig, vapepa-manager:Riku Kalinen, OH2RK
0500439952


klubbens information updaterad 18.07.2016

tillbaka