Klubb info - Tippa-Radio Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Tippa-Radio Ry
C/O Markku Kostia Kehruutie 5 A 14, 00410 HELSINKI
OH2ABH@ 
 
kommun:HELSINKI

ordförande, QSL-ansvarig:Markku Kostia, OH2BXT@
0400 918 171, 010 289 1298 t.
sekreterare:Jan Gren, OH2JG@


klubbens information updaterad 25.07.2016

tillbaka