Klubb info - Elisan Radiokerho Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Elisan Radiokerho Ry
PL 1, 00061 ELISA
OH2W@  OH1GSM  OH2AQ@ 
http://www.kolumbus.fi/oh2aq
 
kommun:HELSINKI

ordförande:Pekka Pussinen, OH8HBG@
sekreterare:Jouni Ståhl, OH2JIU@


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka