Klubb info - Scoutkåren Munksnässpejarna Rf

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Scoutkåren Munksnässpejarna Rf
c/o Bo Ahlnäs, Lövövägen 85, 22550 VÅRDÖ
OH2AS 
 
samlingstid:Klubben har inte verksamhet.
kommun:VÅRDÖ

ordförande:Bosse Ahlnäs, OH2BHU@
0400 537 131


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka