Klubb info - TETRA Tekniikan Ystävät r.y.

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

TETRA Tekniikan Ystävät r.y.
AIRBUS D&S Oy/ Radiokerho, c/o Liimatta Arto, PL 168, 00381 HELSINKI
OH2T@ 
 
position:Hiomotie 32, HKI
samlingstid:tarpeen mukaan
kommun:HELSINKI

ordförande:Arto Liimatta, OH2KW@
040 585 3076
sekreterare, QSL-ansvarig, utbildningsansvarig:Heikki Lahtivirta, OH2LH@


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka