Klubb info - Ruukin Radiokerho Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Ruukin Radiokerho Ry
Rautaruukki Oy, Harvialantie 420, 13300 HÄMEENLINNA
OH3AR 
 
position:Harvialantie 420, 13300
kommun:HÄMEENLINNA

ordförande:Reijo Inovaara, OH3XA
t. 0205925547
sekreterare:Reijo Liljedahl, OH3AVA@
t. 020 592 5269 gsm:0400 687 557


klubbens information updaterad 18.04.2016

tillbaka