Klubb info - Contest Club Finland Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Contest Club Finland Ry
c/o Kari Lehtimäki OH2XX, Kaunisharju 18b A, 01230 VANTAA
OH4CCF 
 
kommun:TAMPERE

ordförande:Kari Lehtimäki, OH2XX@


klubbens information updaterad 17.02.2017

tillbaka