Klubb info - No Traps Radio Contest Team ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

No Traps Radio Contest Team ry
c/o Marko Holmavuo, Liito-oravankatu 11, 70840 KUOPIO
OH4R@ 
 
kommun:KUOPIO

ordförande:Marko Holmavuo, OH4JFN


klubbens information updaterad 01.09.2015

tillbaka