Klubb info - Saimaan Viitoset Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Saimaan Viitoset Ry
PL 33, 53101 LAPPEENRANTA
OH5AB@  OH5B@ 
http://www.oh5ab.org/index.shtml
 
position:Meijerinkatu 4, Lappeenranta
samlingstid:Ma 18.30
kommun:LAPPEENRANTA
extra info:5-piirin QSL manageri on OH5AB, toimisto ät oh5ab piste äf ii.

ordförande:Vesa Pakarinen, OH5MNH@
sekreterare:John Ahlbom, OH5NZ
0400 151 104


klubbens information updaterad 02.06.2016

tillbaka