Klubb info - Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Radiokerho

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Radiokerho
PL 13, 48231 KOTKA
OH5U 
 
kommun:KOTKA

ordförande:Seppo Rajamäki, OH5RX
(05) 226 4420 k., 0400 556 450 seppo.rajamaki@kyamk.fi
sekreterare:Mirja Toikka, @
mirja.toikka@kyamk.fi, (05) 220 8372 t


klubbens information updaterad före år 2003

tillbaka