Klubb info - Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset
c/o Ben Nyberg, Västerviksvägen 20, 64200 NÄRPES
OH6AR  OH6NR 
 
kommun:NÄRPIÖ

ordförande, QSL-ansvarig:Ben Nyberg, OH6PA@
0400 885 976
sekreterare:Tomas Hammar, OH6FV
040 500 2592
utbildningsansvarig:Sture Sand, OH6KTM@
050 564 4387


klubbens information updaterad 19.05.2016

tillbaka