Klubb info - Finnish California Contest Club Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Finnish California Contest Club Ry
PL 78, 61801 KAUHAJOKI
OH6Y 
 
kommun:KAUHAJOKI
extra info:Majakkaviikonloppu, stella polaris.

ordförande, QSL-ansvarig:Timo Hakala, OH6FMG@
0400363446
sekreterare, utbildningsansvarig:Aulis Kiviluoma, OH6JW


klubbens information updaterad 03.05.2016

tillbaka