Klubb info - Iisalmen Radiokerho

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Iisalmen Radiokerho
Poste restante, 74100 IISALMI
OH7AI@ 
http://www.simplesite.com/oh7ai
 
position:Kirkonsalmen koulu, Koulutie 4
samlingstid:Su 18-20
kommun:IISALMI
extra info:Nokkakusoilua

ordförande:Lauri Mähönen, OH7AZL@
045 107 6200
sekreterare, QSL-ansvarig:Timo Ruotsalainen, OH7MFO@
044 257 4785
utbildningsansvarig, vapepa-manager:Timo Hyvönen, OH7LMQ@
040 558 3471


klubbens information updaterad 01.06.2016

tillbaka