Klubb info - Radio- ja Tietoteknillinen seura HAM ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Radio- ja Tietoteknillinen seura HAM ry
c/o Heikki Seppänen, Karviaistie 11, 90800 OULU
OH8ABV@ 
 
position:-
samlingstid:-
kommun:OULU
extra info:SRAL-kesäleiri

ordförande:Heikki Seppänen, OH8HMX@
050 486 9775 t.
sekreterare:Jarkko Vääräniemi, OH8HQL
0400 145 500


klubbens information updaterad 03.05.2016

tillbaka