Klubb info - Oy Nokia Ab Oulun radioamatöörit

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Oy Nokia Ab Oulun radioamatöörit
c/o Jorma Pulkkinen, Kaapelitie 4, 90630 OULU
OH8AV@ 
 
samlingstid:Torstaisin klo 16.00 alkaen kerhohuoneella.
kommun:OULU

ordförande:Timo Toratti, OH9MBS@
050 485 0295
sekreterare:Mika Rintala, OH6MR@


klubbens information updaterad 30.03.2017

tillbaka