Klubb info - Radiorinki ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Radiorinki ry
-, - -
OH8M@ 
 
kommun:NIVALA

ordförande:Petteri Tiitto, OH8EVG@
sekreterare:Veli-Heikki Ahola, OH8EHS


klubbens information updaterad 20.10.2016

tillbaka