Klubb info - Market Reef DX Association Ry

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Market Reef DX Association Ry
C/O Timo Klimoff Yrjönkatu 4 A 15, 28100 PORI
OH9A 
 
kommun:PORI

ordförande:Timo Klimoff, OH1NOA@


klubbens information updaterad 22.12.2016

tillbaka