Klubb info - Pusulan Radistit r.y.

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Pusulan Radistit r.y.
c/o Raimo Lehto, Sahratie 1 H 24, 01630 VANTAA
OH9W 
 
position:Pajunojantie 65, 03850 Pusula
kommun:NUMMI-PUSULA

ordförande:Raimo Lehto, OH2BCI@
sekreterare, utbildningsansvarig:Arto Liimatta, OH2KW@
040 585 3076
QSL-ansvarig:Pauli Vesalainen, OH5BQ@


klubbens information updaterad 01.06.2016

tillbaka