Klubb info - Pansion sotilasradioamatöörit

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Pansion sotilasradioamatöörit
PL 266, 20101 TURKU
OI1AY 
 
position:Puosuntie 2, 20240 TURKU
samlingstid:Tiistaisin klo 18.00 –20.00
kommun:TURKU

ordförande:Antero Tanninen, OH1KW@
041 454 1925


klubbens information updaterad 18.04.2016

tillbaka