Klubb info - Hämeenlinnan Radioamatöörit ry/ Museo Militaria

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry/ Museo Militaria
Museo Militaria, Linnan Kasarmit, 13200 HÄMEENLINNA
OI3SVM 
 
position:Museo Militaria
samlingstid:Tarvittaessa
kommun:HÄMEENLINNA

ordförande:Arto Heinonen, OH3NVK@
QSL-ansvarig:OH3RF, @


klubbens information updaterad 28.05.2014

tillbaka