Klubb info - Lylyn Viestivarikon Radiokerho

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Lylyn Viestivarikon Radiokerho
c/o Kari Salminen, Väinämöisenkatu 15 E 34, 33540 TAMPERE
OI3V@ 
https://groups.io/g/oi3v/wiki/
 
position:Varikontie 235, 35530 Lyly
kommun:JUUPAJOKI
extra info:Nokkakusoilua, saunomista, kilpailutoimintaa (contest), kolvaamista, sähkötystä (CW), perinneradiotoimintaa (/S, /SA), digimodeja (RTTY, PSK jne.), TURVA, SRAL-kesäleiri, kansallispuistoaktivoinnit, peditiot.

ordförande:Kari Salminen, OH3BJL@
040 869 2622
sekreterare:Matti Sivula, OH1MKV@
050 63 130
QSL-ansvarig:Ari Kosonen, OH3KAV@
040 569 0404


klubbens information updaterad 17.06.2015

tillbaka