Klubb info - Vekaran Titarit

Klubbar och deras ansvariga med @ har epost adress som callsign@sral.fi, t.ex. OH2A@ = oh2a@sral.fi.

Vekaran Titarit
Karjalan Prikaati PL 5, 46141 VEKARANJÄRVI
OI5AZ 
 
kommun:KOUVOLA

utbildningsansvarig:John Miettinen, OH5SS@
044 3335024


klubbens information updaterad 18.04.2016

tillbaka