Radioamatörförbundets QSL-service

Förbundets QSL-byrå förmedlar de QSL-kort som förbundets medlemmar sänder, sänder dem vidare till andra länders QSL-byråer och till OH-distriktmanagers samt sänder de ankommande korten till medlemmarna via OH-distriktmanagers.

Avgående kort

Medlemmar i SRAL sänder sina avgående kort till QSL-byrån, adress
SRAL QSL Bureau, PL 73, 11111 RIIHIMÄKI
(Om man sänder från utlandet skrivs adressen P.O. Box 73, FIN-11111 Riihimäki, Finland.)

En medlem har fyra möjligheter att leverera korten till QSL-byrån:

1) sända dem själv per post
2) föra dem till sin klubb, som sänder dem till QSL-byrån
3) föra dem till förbundets kansli
4) ta dem med till förbundet höst-, vinterdagar eller till sommarlägret.

De avgående QSL-korten bör vara alfabetiskt ordnade enligt landsprefix. Om landet använder flere olika prefix så placeras alla kort till samma land i samma bunt, med det oftast använda prefixet överst.

Då du sorterar dina kort observera följande:

 • I kortets övre högra hörn bör tydligt finnas mottagarens eller QSL-managerns anropssignal. (De kort som skall sändas via en manager bör sorteras enligt managerns anropssignal).

 • Korten sorteras enligt land. De länder som har flere olika prefix placeras i samma bunt . (Obs. Specialregler för USA och Australien)

 • Australiens kort sorteras enligt distrikt ( VK1, VK2, VK3,…).

 • USA-kort sorteras så här: De USA-kort som är skilda DXCC-länder sorteras först ut: (KG4, KH2, KH3, KH6, KL och KP osv)

 • Sedan ordnas USA-korten enligt distriktsnummer i skilda buntar: t.ex. AA1, KB1, N1, WA1, W1 hör till distrikt 1; AA2, KB2, N2, WA2, W2 hör till distrikt 2 osv. Dessutom delas distrikt 4 i två skilda buntar, prefix med en bokstav i en bunt= K4, N4 och W4 i en bunt och prefix med två bokstäver (AA4, KB4, NW4, WA4 , WB4 osv.) en en annan bunt.

 • Alla kort till f.d. Sovjetunionen sorteras alla enligt land i skilda buntar.

 • OH-kort sorteras enligt distrikt.

 • OH2-distriktets kort sorteras så att suffix med en eller två bokstäver placeras i en bunt och alla suffix med tre bokstäver som börjar på A och B i en skild bunt och i en tredje bunt alla andra suffix med tre bokstäver.

 • OI-kort sorteras i en skild hög. Korten får inte placeras bland OH-kort för distriktens QSL-managers sköter inte sorteringen av OI-kort.

 • Om stationen har en QSL-manager sker sorteringen enligt managerns anropssignal. Om stationen har ett /anrop sker sorteringen enligt hem-callsign t.ex.OH0/SM0YZX placeras bland SM-kort och K6ST/VE3 bland USAs distrikt 6-kort.

 • Alla länder har inte en fungerande QSL-service. Om förbundets QSL-service inte kan förmedla kort till dessa länder via någon QSL-manager måste de eventuellt returneras till avsändaren.

Följande länder har inte någon QSL-byrå:

A5, A6, C2, D2, D3, D4, D6, EK, E3, J5, J6, J8, KC6, P5, ST, S7, S9, S0, TJ, TL, TN, TT, TY, T2, T3, T5, V4, V6, XU, XW, YA, ZD7, ZD9, ZK1-3, ZS8, 3C, 3W, 3X, 3Y, 4L, 5A, 5R, 5T, 5U, 5V, 7O, 7Q, 8Q, 9N, 9Q, 9U, 9X.

Sortera dina kort i den här ordningsföljden:

OH1, OH2 osv., OI; A2, A3, A4, A7, A9, AP, BV, BY, C2, C3, C5, C6, C9, CE, CM, CN, CP, CT, CT3, CU, CX, D4, D2, DL, DU, EA, EI, EL, EP, ES, ET, F, FG, FH, FK, FM, FO8, FP, FR, FS, FW, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, H4, HA, HB9, HB0, HC, HH, HI, HK, HL, HL9, HP, HR, HS, HV, I, J2, J3, J5, J6, J7, J8, JA, JT, JW, JX VIA LA, JY, KC6, KG4, KH2, KH6, KH0, KL7, KP2, KP4, KX6, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OD5, OE, OK, OM, ON, OX VIA OZ, OY, OZ, P29, P4, P5, PA, PJ, PY, PZ, S2, S5, S7, S8, SM, SP, ST2, SU, SV, SV5, T2, T3, T5, T7, T9, TA, TF, TG, TI, TJ, TK VIA F, TL, TN, TN8, TR8, TT, TU2, TY. (Länder i f.d. Sovjetunionen finns i en skild tabell och dessa placeras sist) V2, V3, V4, V5, V6, V7, VE, VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, VK6, VK7, VK8, VK9/0, VP2E, VP2M, VP2V, VP5, VP8, VP9, VQ9, VR6, VS6, VU, W1, W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, W0, XE2, XT, XU, XW, XX9, XZ, YA, YB, YI, YJ8, YK, YL, YN, YO, YS, YU, YV, Z2, Z3, ZB2, ZC4, ZD7, ZD8, ZD9, ZF, ZK1, ZK2, ZK3, ZL, ZP, ZS, 3A, 3B, 3C, 3DA, 3D2, 3V, 3W, 3X, 4S7, 4U1, 4X, 5A, 5B4, 5H, 5N, 5R8, 5T, 5U, 5W, 5X, 5Z4, 6W, 6Y5, 7O, 7P8, 7Q7, 7X, 8P6, 8Q8R, 9A, 9G, 9H, 0J, 9K, 9L, 9M, 9N1, 9Q, 9U, 9X, 9V1, 9Y4, länder i f.d. Sovjetunionen.

Osorterade försändelser och försändelser med många fel returneras.

Länder i f.d. Sovjetunionen

Landet

Nuförtiden

Ryssland RAA-RAZ, UAA-UIZ
Ukrainien EMA-EOZ, URZ-UZZ
Belarus EU, EV, EW
Azerbaijan 4J, 4K
Georgia 4L
Armenia EK
Turkmenistan EZ
Uzbekistan UJ, UK, UL, UM
Tadzhikistan EY
Kazakhstan UN, UO, UP, UQ
Kirghiztan EX
Moldova ER
Estland ES
Lettland YL
Litauen LY

Ankommande QSL-kort

Ankommande QSL-kort sorteras distriktsvis på förbundets QSL-byrå och sänds till distriktsmanagers, som sköter om distributionen . Distriktsmanagern sänder inte automatiskt korten åt OH-stationerna, utan varje medlem bör komma överens med sin distriktsmanager om vart han/hon vill ha sina kort. Det vanligaste sättet är att höra till en lokal klubb vars QSL-manager meddelar klubbmedlemmarnas anropssignaler åt distriktsmanagern. Om en enskild medlem vill ha sina kort hem, bör detta alltid överenskommas med distriktsmanagern. Om en medlem inte meddelar vart han vill ha sina kort har managern rätt att förstöra korten efter ett år.

Obs. Ankommande kort sorteras enligt distriktsnummer. Om du således bor i kommun 306 och använder anropet OH4LGZ/3 så går dina kort till OH4-distriktet. Förbundets QSL-byrå sorterar inte skilt t.ex, OH0ZYZ som bor i Lehtimäki och kör med anropet OH0ZYZ/6 och är medlem i en tammerforsklubb. Korten går i detta fall till distriktsmanagern på Åland. Man kan med honom komma överens om hur korten skall sändas vidare. Om du använder en sommarstugeanropssignal kom överens med ifråga-varande distriktsmanager om vart korten skall sändas.

QSL distriktsmanager

OH1: (OH1AJ) Jaakko Männikkö, OH1JM, (02) 240 2782 klo 12 jälkeen k.
OH2: (OH2AU) Timo Tapaninen, OH2BMH (019) 439 301 k., (09) 459 4527 t.
OH3: (OH3ABN) Pekka Alhola, OH3TT, (03) 379 1424
OH4: (OH4AB) Markku Säämänen, OH4RW
OH5: (OH5AE) Carola Tigerstedt, OH5SM, (05) 377 6222 k, 0400 619865 GSM
OH6: (OH6AT) Jussi-Pekka Turja, OH6LMH, 0400 293 736 GSM
OH7: (OH7AB) Martti Norismaa, OH7MN, (013) 871 364 k, 0500 909 350 GSM
OH8: (OH8AA) Hannu Korkala, OH8MXH
OH9: (OH9AA) Vesa Laukkanen, OH9OM, (016) 232 825 k.
OH0: (OH0AA) Ålands Radioamatörer