Vad är SRAL?

Finlands Radioamatörförbund rf - SRAL representerar alla finska radioamatörer på både nationell och internationell nivå.

Kort om SRAL


Vilka förmåner får jag?

Radioamatörförbundets medlemmar har följande förmåner:
 • Tidningen Radioamatööri

  Varje månad får en SRAL-medlem (inte familjemedlem) en ca 52 sidor stor medlemstidning. I tidningen finns amatörradionyheter, översikter och tips. Där finns också tävlingsregler och resultat, tekniska tips och idéer för både nybörjare och längre hunna.

 • QSL-service

  Via QSL-servicen kan du som medlem i SRAL utan kostnad sända och motta dina QSL-kort (svarskort för radioamatörkontakter).

 • Tävlingar

  SRAL och dess medlemsklubbar ordnar årligen över 60 olika radioamatörtävlingar. Om dessa får du information i medlemstidningen.
  Hur många kontakter hann du ha inom utsatt tid? Ju fler kontakter desto bättre resultat får du i tävlingen.

 • Rådgivningsverksamhet

  Tänker du skafa dig en mast? Har du RFI- eller TVI-problem? Fungerar inte ditt självbygge? Vad...? Varför...? Som medlem i SRAL står vår omfattande rådgivningsservice till din tjänst.

 • Användning av sändare utomlands

  Förbundets kansli hjälper medlemmar i hur att använda CEPT-licensen och HAREC-sertifikat utomlands ger hjälp om du behöver ett reciprokt tillstånd i utlandet. Kansliet har en omfattande databank om licensbestämmelser i olika länder.

 • Award

  Är du interreserad av award ( = diplom ) ? SRAL erbjuder ett omfattande award-program. Oberoende av om du kör HF, VHF eller UHF så finns det säkert ett lämpligt diplom att försöka få.

 • Varubörs

  Då du är medlem i SRAL kan du gratis införa småannonser i tidningen Radioamatööri. På varubörsen kan du också hitta en 'ny' begagnad apparat, en antenn eller andra radioamatörtillbehör. Du kan skicka dina annonser via e-post: tavaraporssi@sral.fi.


Hur befrämjar SRAL amatörradion?

Utom allt det här utför SRAL mycket sådant arbete, som medlemskåren inte i första hand observerar.
 • Frekvensrekommendationer

  Radiofrekvenserna är begränsade. För att säkra en så effektiv användning av frekvensområdena som möjligt, koordinerar SRAL i samarbete med IARU bruket av frekvensområdena och ger tillsammans med IARU rekommendationer åt radioamatörerna om bruket av frekvenserna.

 • IARU

  SRAL är Finlands representant i IARU - radioamatörförbundens centralorganisation.

 • Kontaktkanal till myndigheterna

  Nyckeln till vad en radioamatör i Finland får göra finns i radiolagen och radioamatörbestämmelserna. I Kommunikationsverket verkar SRAL som företrädare och kontaktkanal för alla radioamatörer i Finland. SRAL har sina egna representanter i den kompetensnämd, som koordinerar organiseringen av kompetensprov i Finland.

 • Informering

  Utom tidningen Radioamatööri utarbetar SRAL varje vecka en bulletin. Den nyaste bulletinen.

 • Skolning

  SRAL utger studiematerial och ordnar i samarbete med de lokala klubbar och medborgarinstituten kurser som siktar till avläggande av kompetensprov. SRAL ordnar kurser också inom den frivilliga räddningstjänsten.

 • Fyr

  Fungerar din mottagare? Är det konditioner på någåt frekvensområde? SRAL koordinerar lokalisering av radioamatörfyr och deras frekvenser i samarbete med de lokala radioamatörklubbarna.

 • Repeaterstationer

  Vill du nå större bärvidd med din handapparat? De automatiska repeaterstationerna möjliggör detta. SRAL koordinerar de finländska repeaterstationernas frekvenstabell. Själva stationerna upprätthålls av de lokala klubbarna.

 • Paketradio

  SRAL koordinerar för Finlands del paketradionätet och speciellt utvecklandet av basnätet så att hela Finland blir täckt av ett fungerande basnät. SRAL bidrar också genom att ge klubbarna apparatur.

 • Evenemang och möten

  SRAL ordnar årligen tre stora evenemang, där finländska radioamatörer samlas. Det är Vinterdagar i samband med förbundets vårmöte, Höstdagar i samband med förbundets höstmöte och det riksomfattande sommarlägret. Då har radioamatörerna möjlighet att träffas, lära nytt om vår hobby och göra fynd på lopptorget eller hos apparatförsäljarna.

 • Intruder Watch -verksamhet

  Vissa av de frekvensområden som radioamatörerna använder har anvisats enbart för radioamatörbruk. Trots detta används dessa områden av kommerciella radiostationer eller andra stationer antingen i misstag eller avsiktligt. SRAL:s sk. Intruder Watch -verksamhet verkar tillsammans med IARU och teleförvaltningarna i olika länder för att hålla de frekvensområden som är avsedda för amatörradiotrafik fria från annan radiotrafik.