SRALTurva 2003 lähestyy - oletko valmis?


Etusivu, Alueet, Kunnat, Seuraavaksi, Tiedostot, Johtoasemat, Erikoisprefiksit, Aluevastaavat, Asiakirjat, Alueellisia ja paikallisia sivustoja, Harjoituksen sponsorit


Uutta / nytt

14.7.2003: Etusivulla ohje asiakirjojen tuonnista kesäleirille.

11.6.2003: Tiedostot-sivulla lomake kertausharjoituspäivän hakemista varten.

5.6.2003: Kaikki kunnat on miehitetty.

2.6.2003: Tiedostot-sivulla lehdistötiedote ja tiedotusvälineluettelo.

31.5.2003: Etusivulle päivitetty puuttuvat kunnat ja uusi teksti, sama teksti on myös erikseen omalla sivullaan, tiedostot-sivulla lehdistötiedote ja muuta tiedotusmateriaalia.

30.5.2003: Tiedostot-sivulla Tampereen 29.5.2003 koulutustilaisuuden materiaalit.

Asiakirjat SRAL:in kesäleirille

Turvan asemakohtaisten asiapaperien keräily tapahtuu Petäyksen kesäleirillä leirin ilmoittautumispisteen yhteydessä!

Otahan paperit rukkaseen, kun tulet ilmoittautumaan, tai anna leirille tulevan matkaan!

Mahdollisesti jo poltettujen tuhkia ei tarvitse tuoda, levätkööt rauhassa.

Sähköpostilista

Harjoitusta varten on perustettu oma sähköpostilista, turva2003 miau sral piste fi. Harjoitukseen liittyvä keskustelu toivotaan käytäväksi ko. listalla. Lisätiedot ja listalle liittyminen tästä.

Kaikki kunnat on miehitetty

Viestiliikenneharjoitus

Tämä teksti on myös erikseen omalla sivullaan

Turva 2003 on lauantaina 7. kesäkuuta toteutettava radioamatöörien valtakunnallinen viestiliikenneharjoitus. Sen peruslähtökohtana on ajatus maamme sähkönjakelun katkeamisesta ja tietoliikenneverkkojen 'kaatumisesta'. Tiedonkulun turvaamiseksi kuvaillussa kriisitilanteessa rakentavat radioamatöörit koko maan kattavan viestiverkon. Teknisesti se perustuu harrastajien omiin radiolaitteisiin ja viestiliikenteen osalta vastaaviin radioamatöörien viestiliikennetaitoihin.

Suomessa siirrytään vuoden 2004 alussa 22 pelastusalueen (+ Ahvenanmaa) järjestelmään. Turva 2003:n viestiverkko rakennetaankin siksi tulevaa käytäntöä vastaavaksi.

Harjoituksen tavoitteena on saada jokaiseen maamme kuntaan irti valtakunnan sähkö- ja tietoliikenneverkoista oleva radioamatööriasema. Kunkin em. pelastusalueen kunnat jaetaan 5-8:n kunnan ryppäiksi - soluiksi, joiden johtoasemat välittävät viestiliikenteen pelastusalueensa johtokeskukseen. Nämä 22 pelastusalueen (+ Ahvenanmaa) johtokeskukset liikennöivät puolestaan Tampereen seudulla Ikaalisissa olevan valtakunnallisen johtokeskuksen kanssa.

Verkko on lähtökohdiltaan hierarkkinen eli viestejä välitetään vertikaalisuunnassa ylös ja alas. Mahdollisuuksien mukaan voidaan kokeilla myös horisontaalista viestien välitystä esimerkiksi kuntien välillä ja alueellisten johtokeskusten kesken.

Turva 2003 toteutetaan yhteistyössä sisäasianministeriön alaisen Pelastusopiston kanssa. Myös liikenne- ja viestintäministeriötä ja puolustusvoimia on informoitu harjoituksen valmistelujen etenemisestä. Kansainvälisen ulottuvuuden Turva 2003:een tuo viestiliikenneyhteys YK:n humanitaarisen avun koordinointielimeen OCHA:aan Geneveen siellä olevan ITU:n radioamatööriaseman 4U1ITU:n kautta.

Turva 2003 on suomalaisten radioamatöörien suurhanke, jonka tavoitteena on saada joka viides maamme radioamatööri liikkeelle lauantaina 7. kesäkuuta 2003. Varsinaista h-hetkeä on edeltänyt kaksi esiharjoitusta - ensimmäinen lauantaina 12. huhtikuuta ja toinen lauantaina 10. toukokuuta.

Ennakkovalmisteluissa on korostettu radioamatöörien sanomaliikennetaitojen hiomista. Monet kerhot järjestivätkin talven ja kevään 2003 aikana siihen liittyvää opetusta.

Turva 2003:n johtoryhmän puheenjohtajana ja koko harjoituksen johtajana toimii Seppo Sisättö OH1VR (e-mail: seppo.sisatto@uta.fi , puh. 050-596 7715). Johtoryhmän muut jäsenet ovat: Ismo Bergman OH5NG, Jukka Heikinheimo OH2BR, Jari Jussila OH2BU, Riku Kalinen OH2RK, Eeva Koivula OH3ST, Jukka Pappinen OH6MWQ, Matti Rouhiainen OH2PO ja Timo Ärlig OH3FN. (E-mail: asematunnus@sral.fi).


Kommentit ja materiaalit Turva2003 sivustolle voi lähettää Rikulle OH2RK tai Jounille OH2JIU, molemmat tavoittaa osoitteella asematunnus@sral.fi.

Etusivu, Alueet, Kunnat, Seuraavaksi, Tiedostot, Johtoasemat, Erikoisprefiksit, Aluevastaavat, Asiakirjat, Alueellisia ja paikallisia sivustoja, Harjoituksen sponsorit


Jouni Ståhl OH2JIU, Riku Kalinen OH2RK 2002-2003