TURVA 2003 JOHTORYHMÄN KOKOUS

 

PÖYTÄKIRJA

 

 

Aika:                12.2.2003 klo 16.00-18.00

 

Paikka:             Helsingin Energia, Hanasaaren voimalaitos, Helsinki

 

Läsnä:              Seppo Sisättö, OH1VR, puheenjohtaja

                        Jari Jussila, OH2BU

Riku Kalinen, OH2RK

Matti Rouhiainen, OH2PO

Timo Ärlig, OH3FN

Eeva Koivula, OH3ST

Jukka Heikinheimo, OH2BR, sihteeri

 

 

  1. Kokouksen avaus ja Helsingin Energian kerhon, OH2HKE, esittäytyminen Turva 2003:n näkökulmasta

 

Aarno Laukkasen tervehdys kokoukselle:

 

Helsinki Energian ja pääkaupunkiseudun voima-alueen näkökulmasta on arvokasta, että Turva 2003 –harjoituksen kautta tarjoutuu käyttöön ja kokeiltavaksi kokonaan uusi viestiväline voimahuollon kriisitilanteiden johtamista varten.

 

Pääkaupunkiseudun voima-alueen johtamisen perusedellytyksiin kuuluvat toimivat viestiyhteydet.

 

Pääkaupunkiseudun voima-aluetta johdetaan energiahuollon tietyissä kriisitilan-teissa keskitetysti. Silloin voima-alueen aluetoimikunta vastaa energian tuotannosta ja jakelusta. Aluetoimikunta toimii Voimatalouspoolin alaisuudessa.

 

Aluetoimikunta päättää poikkeusolojen tilanteen mukaan, tarvitaanko energiayritysten omilta johtamispaikoilta käsin vai kokoontuuko Aluetoimikunta erilliseen koko voima-alueen johtamispaikkaan. Viestiyhteyksien tulee kaikissa tapauksissa toimia. Viestyhteydet tarvitaan:

-          voima-alueen johtamispaikoissa

-          voima-alueen energiayritysten johtamispaikoissa: Helsingin Energia, Espoon Sähkö Oyj, Vantaan Energia Oy, Fingrid Oyj, Suomen Energia-Urakointi Oy, Ilmailulaitos Hki-Vantaan lentokenttä, Oy VR-Rata Ab, HUS-kuntayhtymä

-          kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa) johtokeskuksissa.

 

Voima-alueella on pääjohtamispakan lisäksi kolme varajohtamispaikkaa, joista yksi on ”varaus”-asteella.


2.   Valmistelujen yleistilanne


Valmistelut etenevät eri puolilla maata hyvää vauhtia. Tosin alueelliset erot ovat yhä melkoiset. Muutamilla alueilla ovat jo kaikki kunnat miehitetyt samaan aikaan kun puuhaa muualla vasta aloitellaan. Yleinen myönteisyys on kuitenkin ollut merkillepantavaa. Turva 2003 on kerännyt kerhotilaisuuksiin hyvä osanoton. Sanomaliikenteen harjoittelu ja sen pelisääntöihin perehtyminen on

etenee mutta ei aivan toivotulla vauhdilla. Yhteistyö viranomaisten kanssa näyttää alueellisesti sujuvan hyvin. Lähes kaikki pelastusvastaavat ovat ottaneet

tosissaan sisäasiainministeriön Turva 2003 –koskevan lokakuisen kirjeen ja sen pohjalta on voitu edetä yhteistyössä. Sponsorien hankinta jatkuu edelleen ja jatkossa avainasemassa ovat aluevastaavat.3.   Kuntien varaustilanne - alueiden arviot

Käytiin läpi kuntien varaustilanne. Arviolta 2/3 kunnista on miehitetty. Ongelmat ovat suurimmat Jokilaaksossa ja Varsinais-Suomessa.

 

 

4.    Tiedotussuunnitelma

 

Sovittiin, että alue/solu- ja kuntavastaavat vastaavat paikallisesti yhteydenotoista paikallislehtiin. Varsinainen tiedotusisku ajoitetaan harjoitukseen 7.6. Silloin pyritään saamaan valtakunnalliseen johtokeskukseen valtakunnallisten lehtien, radiona ja tv-edustajat harjoitusta seuraamaan.

 

Eeva, OH3ST, laatii jutun Pelastustieto-lehteen..

 


5.   Ennakkoharjoitukset - idean esittely

OH1VR ja OH6LI ovat ideoineet ennakkoharjoitukset, jotka käydään kilpailuina. Niiden säännöt julkaistaan Radioamatöörissä kokouksessa tehdyillä täsmennyk-sillä täydennettyinä.

 


6.   Harjoituksen sanomaliikenne

Helmikuun loppuun mennessä pyritään julkaisemaan ensimmäiset harjoitussanomat.

 


7.   Sponsoroinnit

Sisäasiainministeriö on myöntänyt Turva 2003 –harjoitukseen 16.819€ (100.000 FIM). Muita sponsoreita on jo seuraavasti seuraavasti:

- Voimatori                                                                               500€

- Leppäkosken Sähkö                                                                1000€

- Soon Com                                                                                            500€

- Soon Net                                                                                            1000€

- Tampereen kaupungin sähkölaitos 200 kpl liivejä/lippiksiä           4840€

- Kemijoki Oy  100 kpl liivejä/lippiksiä                             2420€

- NK-Cables, 3 km RG-213 koaksiaalikaapelia                            3000€

- Tampereen kaupunki                                                               2000€

- Pohjola, vakuutus harjoituksen osanottajille                                 1500€

yhteensä                                                                                   31.159€

 

29.toukokuuta on Tampereen pelastuslaitoksella aluevastaavien infotilaisuus ja sitä ennen on vielä yleinen kaikille suunnattu info/koulutuspäivä Hämeenlinnassa 23. maaliskuuta.

 

7.6. valtakunnalliseen johtokeskukseen on saatava joko pitopalvelun tai VaPePa:n muonittajat paikalle tulevien VIP –vieraiden muonittamiseksi.

 


8.   Muut asiat

OH2HKE (OH2MD) selvittää Helsingin Energian mukaantuloa harjoituksen sponsoriksi.

 

Memma, OH1EG, ehdottaa 80 m:lle Turva-rinkulaa, vakiotaajuus 3690 kHz, aika joka sunnuntai klo 09:00 SA. Tämä tieto pannaan bulletiiniin.

 


9.   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

                        Seuraava kokous päätettiin pitää 12.3. klo 16.00.

 

 

                        Vakuudeksi:Seppo Sisättö, OH1VR
puheenjohtaja

 

 

 

Jukka Heikinheimo, OH2BR

sihteeri