TURVA 2003 JOHTORYHMÄN KOKOUS


Aika: 14.4.2003 klo 18:00-20:20


Paikka: Tampereen kaupungin johtokeskus, Käpytie 48, Tampere


Läsnä: Seppo Sisättö OH1VR, puheenjohtaja

Jukka Heikinheimo OH2BR, sihteeri

Jari Jussila, OH2BU

Riku Kalinen, OH2RK

Timo Ärlig, OH3FN

Kutsuttuina: Timo Järvi, OH3LMG

Kari Salminen, OH3BJL


  1. Kokouksen avaus ja Pirkanmaan pelastustoimen esittely


Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Tampereen pelastuslaitoksen valmiuspäällikköä Markku Lehtonen kertoi Pirkanmaan 33 kuntaa kattavan pelastusalueen organisaatiosta. Se aloitti jo 1.1. 2003 eli vuotta aikaisemmin kuin muualla Suomessa.


  1. Valmistelujen yleistilanne


Seppo OH1VR kertoi Turva 2003 –harjoituksen valmistelujen yleistilanteesta.


Kaikki pelastusalueet olivat kiitettävästi mukana Turva 2003:n ensimmäisessä esiharjoituksessa lauantaina 12. huhtikuuta. Eritasoisia alueellisia ongelmia esiintyy siellä täällä. Esimerkiksi Jokilaaksojen pelastusalueeseen kuuluu 23 kuntaa ja siellä on vähän radioamatöörejä. Ylivieskassa pari päivää ennen esiharjoitusta pidetyn Turva -kokouksen tuloksena saatiin asiat kuitenkin liikkeelle ja miehitetyiksi saatiin alueen johtoasema, kolme soluasemaa ja lähes kymmenen kuntaa.


Näillä näkymin Ahvenanmaa on suurin ongelma, koska siellä on kuntien lukumäärään nähden liian vähän radioamatöörejä. Yleisesti todettiin, että joissakin tilanteissa on ohennettava kuntamiehityksiä, jolloin yksikin radioamatööri/kunta riittää. Lähtökohtaisesti turvallisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että kukaan ei olisi operoimassa täysin yksin vaan mukana olisi muitakin.


Rikun, OH2RK, vetämä sparrausryhmä antoi raporttinsa.


Verkkotiedotus tökkii, vaikka Internet on Turva-harjoituksen päätiedotuskanava. Tekniset asiat: taajuuskoordinoinnissa otettava huomioon naapurialueet, muuten tulee päällekkäisyyksiä. Hyvä olisi saada taajuustiedot verkkoon. Olisi parempi panostaa laatuun kuin määrään, ts. ei yhtä kaveria kuntaan, vaan vähintään kaksi. Näin turvallisuussyistä. Riku, OH2RK, ilmoittautui Jounin, OH2JIU, varamieheksi ja apulaiseksi, jotta verkkotiedotus toimisi aina nopeasti ja luotettavasti.


Seppo OH1VR selosti valtakunnallisen johtokeskuksen toimintaa.


Käytössä oli asemat kolmella taajuusalueella: 80, 40 ja 2 m. UHF-asema jäi pois oikean antenniliittimen puutteen vuoksi. Antenneina oli kaksi dipolia 80:lle ja yksi 40:lle. VHF:llä käytettiin 8-el yagia. Luotettava VHF-yhteys Ikaalisista neljään aluekeskukseen.


Matti OH2PO tutkii mahdolliset taajuuspäällekkäisyydet ja laatii uuden taajuustaulukon. Edellytyksenä on, että kaikki alueet toimittavat hänelle taajuussuunnitelmansa.


  1. Ensimmäisen 12.4 pidetyn esiharjoituksen kokemukset


Viestintävirasto myönsi kaikkiaan 659 erikoistunnusta esiharjoituskäyttöön.


Todettiin, että Turva-harjoituksissa VHF-kanavia voidaan ottaa käyttöön IARU:n bandijako-suositusten ulkopuoleltakin. LK-99 –antenneista saatiin hyviä kokemuksia ja niitä suositellaan rakennettavaksi lisää. Kaikki johtokeskukset oli miehitetty, samoin ainakin puolet kunta-asemista.


10.5 pidettävään toiseen esiharjoitukseen hyväksytään vain erikoistunnusta käyttävät asemat, jotka ovat irti valtakunnan sähköverkosta. Ensimmäisessä esiharjoituksessa muutama OH-tunnusta ja sähkönsä valtakunnan verkosta ottava asema pyrki valitettavasti mukaan harjoitusliikenteeseen..


On korostettava Turva-organisaation hierarkkista rakennetta: soluvastaava -> aluevastaava jne.

Valtakunnalliselle johtoryhmälle on saatava hyvissä ajoin tieto tilanteista, joissa jokin kunta uhkaa jäädä ilman asemaa. Tavoitteesta saada kaikki Suomen kunnat ääneen varsinaisessa harjoituksessa 7.6. ei tingitä !


On tähdennettävä myös sanomaliikenteen ja taajuustaulukoiden tärkeyttä harjoituksissa.


Esiharjoituksessa havaittiin, että sanomaliikenne kiinnostaa Turva-aktiiveja enemmän kuin kilpailu. Tämän vuoksi ”yleisön pyynnöstä” toisessa esiharjoituksessa 10.5 päätettiin toimia niin, että aloitetaan jo klo 09.00, jolloin klo 09-10.30 harjoitellaan sanomaliikennettä itse laadituin

tai mahdollisesti muualta saaduin saaduin sanomin ja klo 10.30-11.00 alueiden johtoasemat ilmoittavat yhteenvedon alueen aktiviteetista valta-kunnalliseen johtokeskukseen. Eli kuinka monta kuntaa on miehitetty ja kuinka monta solujen johtokeskuksista on toiminnassa. Välillä 11.00-13.00 pidetään kilpailu Radioamatööri-lehdessä ilmoitettujen tietojen ja sääntöjen mukaisesti.


Harjoituksen sanomaliikenne


OH3TR on valmistautunut Turva 2003 –harjoitukseen koulutusohjelmalla, jota johtoryhmälle esitteli Timo OH3LMG.


Kaksi tuntia kestäviä ”kuivaharjoituksia” on pidetty joka tiistaina jo 10 kertaa, läsnä on kullakin harjoituskerralla ollut n. 15 henkeä. Tarkoitus pitää kaikkiaan n. 15 harjoituskertaa. Sovittiin, että harjoitusten antamista kokemuksista tulee juttu toukokuun Radioamatööri-lehteen.


Päätettiin antaa sanomaliikenteen suunnittelu, valmistelu ja tuottaminen kiireellisenä työnä ryhmälle OH1VR, OH2PO, OH3ST, OH6MWQ ja pelastusopiston yliopettaja Pertti Tolonen.


Tiedotetaan siitä, että sanomanumeroa koskevien epäselvyyksien välttämiseksi Turva-harjoituksen organisaatiohierarkian eri tasoilla tulee käyttää eri suffiksia eli jatkossa ei hyväksytä ratkaisumalleja, joissa äänessä ovat esimerkiksi OI3AA, OG3AA, OJ3AA jne.


  1. Ns. kommandojoukot


Päätettiin muodostaa ns. kommandojoukot, joiden vetäjäksi etsitään aktiivista paljon suomalaisia

radioamatöörejä tuntevaa henkilöä. Hän huolehtii, että eri puolille Suomea saadaan mukaan joukko

radioamatöörejä, jotka lähtevät aktivoimaan sellaisia kuntia, jotka uhkaavat jäädä aktivoimatta.


  1. Sponsoroinnit


Liivit ja lippikset: lippiksen brodeeraus tulee olemaan ”Turva 2003”.


Lapin suurista etäisyyksistä aiheutuvista polttoainekuluista osa pyritään peittämään paikallisen sponsorin avulla, joka toivottavasti löydetään pian.


  1. Muut asiat


Varsinaisesta harjoituksesta tehdään viranomaisille raportti. Pelastusopisto rahoittaa sitä 1 250

eurolla..


  1. Seuraava kokous


Seuraava kokous on maanantaina 12.5 klo 17:00 Hämeenlinnassa, todennäköisesti johtokeskuksen luolassa.Pöytäkirjan vakuudeksi


Seppo Sisättö Jukka Heikinheimo

puheenjohtaja sihteeri