TURVA 2003 JOHTORYHMÄN KOKOUSAika: 12.5.03 klo 18:20-20:20


Paikka: Hämeenlinnan pelastustoimen johtokeskus, Wetterhoffin katu 1


Läsnä: Seppo Sisättö, OH1VR, puheenjohtaja

Jukka Heikinheimo, OH2BR, sihteeri

Jari Jussila, OH2BU

Matti Rouhiainen, OH2PO

Riku Kalinen, OH2RK

Timo Ärlig, OH3FN    1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:20.2) Toinen esiharjoitus 10. toukokuuta

Seppo OH1VR kertoi 2. esiharjoituksen kokemuksista.


Ainakin 80 % alueista oli miehitetty, Ahvenanmaalta ei ollut ketään äänessä

    ei ollut ruotsinkielisiä sanomia. Myös sadan prosentin alueita oli mukana.


Alueiden radioamatöörien määrä ja alueiden Turva 2003 –aktiviteetti ovat

käänteisiä: mitä enemmän alueella on radioamatöörejä, sitä pienempi on osanotto ja päinvastoin. Helsingin, Tampereen ja Turun alueilla on selviä rekrytointiongelmia.


VHF-yhteydet toimivat erinomaisesti, taajuustaulukot aiheuttivat kuitenkin ongelmia.


40 m:llä kuului italialaisia ja venäläisiä. Suomalaiset asemat tulivat heikosti tai eivät ollenkaan läpi. Ensi kuulemalta tuntui siltä, että huonojen HF-kelien takia kaikki menee pieleen. Lopputulos oli kuitenkin alueraporttien saavuttua toinen. Kuntien miehitystaso oli hyvä ja sanomaliikenne näyttää innostaneen monia.


Toisen esiharjoituksen voi sanoa kokonaisuudessaan onnistuneen ja tuottaneen juuri haluttuja tietoja varsinaisen harjoituksen tueksi.


Radioliikennetaulukko oli ensimmäisestä esiharjoituksesta osin vaihtunut ja siitä aiheutui pientä epätietoisuutta.

Headsetit ja vox myös 2 metrillä ja 70 sentillä paransivat tehoa 50%. Välitys-

asemia on mietittävä seuraavana harjoitukseen. Osanottajien ohjeistusta on

yksinkertaistettava.


Sanomaliikenteessä vauhti oli sopiva, kun sanoma annettiin kaksi kertaa. Sanomaliikenne sujui kaikkenaan melko hyvin. Keskimääräinen yhden sanoman välitys kesti 2,5-3 minuuttia. Tärkeintä on varsinaisessa harjoituk-sessa, että sanoma menee perille - vaikka välitettynäkin.


Keski-Suomen osanottoa häiritsi vapepa –hälytys.


Aluevastaaville 29.5. oleva valmennustilaisuus on tärkeä.


3) Harjoitussanomat 7. kesäkuuta


Lähtökohtaisesti äytetään samoja sanomia kun toisessa esiharjoituksessa mutta kierrätetään niitä alueiden välillä. Näin jokainen alue saa uudet sanomat.

Riku Kalinen OH2RK tekee lisäsanomat 19. toukokuuta mennessä sekä kuvauksen siitä, kuinka kunnassa toimitaan. Sekä sanomat että em. kuvaus ovat omatoimisesti imuroitavissa Turvan verkkosivuilta. Patrik Wilför OH6GDX on

kääntää ruotsinkielisten alueiden sanomat siten, että ne ovat valmiit 26.5. ja sen

jälkeen myös verkkosivuilta imuroitavissa. Sanomien PDF asetuksia tarkistetaan, sillä toisen esiharjoituksen sanomien tulostus verkosta sujui erittäin hitaasti.


Sanomanvälityksen protokollaa ei muuteta varsinaiseen harjoitukseen. Sitä

koskevaan palautteeseen palataan harjoituksen päädyttyä. Sama koskee

keskustelua kuittaussanoman tarpeesta/tarpeettomuudesta. Sanoman lähettä-

jällehän oleellisin tieto on se, että sanoma on saavuttanut kohdehenkilön ja

se ei juuri koskaan ole vasta-aseman operaattori.
4) Valtakunnallinen johtokeskus 7. kesäkuuta


Järjestelyt


Kaikki johtoryhmän jäsenet tulevat valtakunnalliseen johtokeskukseen Ikaalisiin ja osallistuvat mm. asemien operointiin..


Viestirykmentistä tulee puoli joukkuetta varusmiehiä auttamaan mm. asemien ja antennien pystyttämisessä ja samalla hoituu alueen vartiointi torstaista 5. kesäkuuta alkaen. Radiolaitteet on luvattu Wintelil Oy:stä:. HF:lle 3 asemaa + VHF:lle yksi asema.


Valtakunnallinen johtokeskus hoitaa myös yhteyden 4U1ITU:n kanssa. Siellä ARRL:n johtaja Dave Sumner K1ZZ on Genevessä paikalla.


OH1A on harjoituspäivänä verkossa klo 9 eteenpäin ja vastaanottaa varsinaista

harjoitusta edeltävän tunnin aikana alueiden ilmoittautumisia. Vastaavasti klo 14-15 välillä alueet ilmoittautuvat verkosta poistumisestään.


Bussi lähtee klo 10.00 Tampereelta Vanhan kirkon edestä, on perillä Ikaalisissa klo 11 ja lähtee takaisin klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11.30. Kutsuvieraiden lounas tarjotaan klo 12.


Kutsuvieraat


Johtoryhmän jäsenet ilmoittavat Turva 2003 koordinaattorille OH1VR:lle

ehdotukset kutsuvieraiksi. Heitä odotamme paikalle noin 20-30 henkeä ja

sen lisäksi ovat vielä paikallisen kylätoimikunnan johtokunnan jäsenet noin

kymmenen. Kylätoimikunta on antanut tilat ilmaiseksi harjoituksen käyttöön.Tiedotusvälineet


Turva verkkosivuille tehdään ohjeet ja mallikirje, jollaista käyttäen aluevastaavat ja kuntien operoinnista vastaavat voivat kutsua paikalliset

viestimet seuraamaan harjoitusta. Samalla päätettiin pyytää Juhani Kolomaista OH1LLP toimimaan tämän tiedottamisen koordinaattorina – henkilönä, joka

antaa neuvoja aluevastaaville jne. tiedotusvälineiden kutsumisessa yms.


Turva –sivujen tekstiä ’Viestiliikenneharjoitus’, jossa harjoitus on kuvattu, voi käyttää tiedottamisen perusmateriaalina, jota kukin täydentää paikallisella informaatioilla.


Johtokeskuksen VIP vieraille kuvataan johtokeskuksen yhteydet alueille.

Jouni OH2JIU on luvannut tehdä tämän esityksen.


5) Sponsoritilanne

Suurin erä koostuu 750 kappaleesta liivejä ja lippiksiä arvoltaan 18500 €

(alv 0). Kaikkenaan sponsoritukea on saatu 50 000 – 55 000 euron arvosta. Suoranaista rahallista tukea on kertynyt 5 000 euroa, jotka käytetään kokonai-

suudessaan harjoituskuluihin.


Ensimmäisen esiharjoituskilpailun palkinnot jakautuvat seuraavasti:.


Tulokset:


HF-luokka OI1AF 200€

VHF/UHF-luokka OG1AU 200€

Avoin luokka OI3TR 200€


Alueiden aktiviteettikisa: Kymenlaakso 500€, Satakunta 300€.


Päätettiin, että toisesta esiharjoituskilpailusta ei rahapalkintoja jaeta, koska

heikot radiokelit veivät varsinaiselta kilpailulta pohjan. Suurin osa Suomesta

kuului alueeseen, jolta ei olisi voinut tasavertaisesti osallistua.6) Aluevastaavien valmennus/infotilaisuus Tampereella 29.5.

Helatorstaina olevan tilaisuuden ohjelma käsiteltiin ja hyväksyttiin.

Tampereen aluepelastuskeskuksen luokassa, Satakunnankatu 16:sta

järjestettävään tilaisuuteen odotetaan noin 30 osanottajaa.

Aluevastaaville jaetaan tilaisuudessa kyselylomake, jonka tietoja käytetään

harjoituksesta viranomaisille tehtävään raporttiin.


Osanottajat saavat tilaisuudesta kertausharjoituspäivän.


7) Muut asiat
Kokous keskustelu Turva 2003:n jälkihoidosta ja siihen palataan erikseen

myöhemmin kesällä harjoituksen jälkeen. Tärkeää on varmistaa toiminnan

jatkuvuus – Turva 2003 ei saa jäädä yhden kerran operaatioksi.

Jukka Klemola OH6LI ja hänen ’kommandojoukkonsa’ saivat jo monta QRT

-kuntaa aktiivisiksi. Seuraava suuri ponnistus on huolehtia, että 7. kesäkuuta

maamme kaikki kunnat ovat aktivoituja.


Johtoryhmän seuraava kokous on Tampereella 29.5. valmennustilaisuuden

jälkeen.8) Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20.Vakuudeksi:
Seppo Sisättö, OH1VR Jukka Heikinheimo, OH2BR

puheenjohtaja sihteeri