Turva 2003 -kilpailut


Turva 2003:n järjestelytoimikunta organisoi viestiliikenneharjoitukseen liittyen seuraavat kilpailut:


Ajat: Lauantai 12. huhtikuuta kello 11.00 - 13.00 SA

Lauantai 10. toukokuuta kello 11.00 - 13.00 SA

Lauantai 7. kesäkuuta kello 14.30 – 16.30 SA


Kysymys on kolmesta erillisestä kilpailusta.

Kilpailun tavoite: Kilpailijoiden tavoitteena on saada kilpailun kuluessa mahdollisimman monta

yhteyttä mahdollisimman moneen kuntaan.


Lisäksi pelastusalueet (22 + Ahvenanmaa) ottelevat 12.4. ja 10.5. keskenään

siitä, millä pelastusalueella aktiivisuusprosentti ko. kilpailussa on korkein eli

kuinka monta prosenttia kunnista on miehitetty. Aktiivisuusprosentti lasketaan

kultakin pelastusalueelta saapuneiden lokiyhteenvetojen perusteella. Tuloksen

mennessä tasan voittaja ratkaistaan arvalla.


Osanottajat: Kilpailuun voivat osallistua vain Turva 2003 –harjoitukseen ennen kyseistä

kilpailupäivää ilmoittautuneet radioamatöörit. Se tapahtuu esimerkiksi

kunkin pelastusalueen sisällä aluevastaaville, solun vetäjälle tms.


Muuta: Yleisen sähköverkon käyttö kilpailuaseman sähkön lähteenä on kielletty.

Suurin sallittu lähetysteho on 100 W.


Luokat: 1. HF

2. VHF/UHF

3. HF/VHF/UHF


Kaikissa em. luokissa samalla asemalla voi olla useita eri työskentelijöitä.

Osallistuminen on siten asemakohtaista - ei työskentelijäkohtaista. Vain yksi

signaali per bandi on sallittu. Luokissa 1 ja 2 voi samanaikaisesti olla äänessä

vain yksi lähetin ja luokassa 3 vastaavasti kaksi lähetintä – yksi HF:llä ja yksi

joko VHF:llä tai UHF:llä. Saman aseman saa työskennellä kilpailun kuluessa

yhden kerran jokaisella ko. luokan bandilla.

Lähetelajit: SSB/FM


Taajuusalueet: HF: 3,5 ja 7 MHz, VHF: 144 MHz ja UHF: 432 MHz amatöörialueet


Kilpailusanoma: Raportti + kuntanumero + viisimerkkinen koodi, joka muodostuu kunkin

operaattorin etunimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta ja juoksevasta

yhteysnumerosta, jonka kaikki aloittavat 001:stä.


Esimerkkisanoma: 59314 KA001 eli

raportti 59, kunta Kangasala, operaattorin nimi Kalevi ja menossa kilpailun

ensimmäinen yhteys.


Kertoimet: Kilpailun peruskerroin on kunta, joka voidaan laskea kertoimeksi vain

kerran bandista riippumatta. Pelkkä HF –yhteys kuntaan antaa kertoimeksi

yksi, VHF-yhteys samaan kuntaan kertoimeksi kaksi ja UHF –yhteys kertoi-

meksi kolme.


Eli jos työskentelee saman kunnan sekä HF:llä, VHF:llä ja UHF:llä on kyseinen

kerroin kolme eli sama kuin pelkän UHF –yhteyden tuottama kerroin ko. kun-

nasta jne.


Pisteet: Jokainen kilpailuyhteys on yhden pisteen arvoinen.


Tulos: OH0XYZ pitää esimerkiksi HF/VHF/UHF-luokassa yhteensä 100 yhteyttä

(= 100 yhteyspistettä ) ja saa kertoimia seuraavasti:

Bandi QSO:t Kunnat Kerroin

3,5 MHz 40 yhteyttä 35 kuntaa 25 (eli 25 uniikkia kuntaa)

7 MHz 20 yhteyttä 15 kuntaa 10 (eli 10 uniikkia kuntaa)

144 MHz 25 yhteyttä 20 kuntaa 40 (eli 20 uniikkia kuntaa)

432 MHz 15 yhteyttä 10 kuntaa 30 (eli kaikki uniikkeja)


LOPPUTULOS 100 x 105 = 10 500 pistettä


Kerroinsäännön mukaisesti 432 MHz:lla on jokainen työskennelty

uusi kunta uniikki ja vastaavasti 144 MHz:lla saa kertoimeksi jokaisesta

työskennellystä kunnasta kaksi, jos ko. kuntaan ei ole yhteyttä 432 MHz:lla.

(’Uniikki’) HF-yhteys johonkin kuntaan antaa kertoimeksi yksi.


Palkinnot: 12. huhtikuuta ja 10. toukokuuta kilpailujen voittajat saavat 200 euron

lahjakortin haluamaansa Radioamatöörin ilmoittajana olevaan radioama-

töörilaitteita myyvään liikkeeseen.


Vastaavasti pelastusalueiden välisen aktiviteettikilpailun voittaja

saa 500 euroa käytettäväksi alueen vapepa –valmiuden ylläpitämiseksi ja

toiseksi sijoittunut alue vastaavasti 300 euroa.


Varsinaisen Turva 2003 –harjoituspäivän 7. kesäkuuta kilpailuosuuden

palkinnot kerrotaan myöhemmin.


Kilpailulokit: Kilpailuista lähetetään järjestäjälle yhteenveto, josta selviävät yhteysmäärät

bandeittain, kertoimet sekä käytetyt laitteet ja antennit sekä aseman sähkön-

lähde. Edelleen yhteenvetolomakkeella on mainittava henkilö (+ yhteystiedot),

joka on valmis todistamaan ko. osanottajan aseman sijainneet ilmoitetussa

kunnassa ja että asema on käyttänyt valtakunnan sähköverkoista riippumatonta

virtalähdettä. Järjestäjä varaa lisäksi mahdollisuuden lokien pistotarkistuksiin

erityisesti kilpailussa kärkeen sijoittuneiden kohdalla. Yhteenvedot toimitetaan

joko sähköpostilla osoitteeseen oh3ww@sral.fi tai postitse osoitteeseen:

Hannu Säilä OH3WW, Muurainkorventie 17, 33 470 Ylöjärvi.

1. kisan yhteenvedot 2.5., toisen 31.5. ja kolmannen 30.6. mennessä.