TIEDOTE

Turva 2003 on lauantaina 7. kesäkuuta toteutettava radioamatöörien valtakunnallinen viestiliikenneharjoitus. Sen peruslähtökohtana on ajatus maamme sähkönjakelun katkeamisesta ja tietoliikenneverkkojen 'kaatumisesta'. Tiedonkulun turvaamiseksi radioamatöörit rakentavat koko maan kattavan viestiverkon. Teknisesti se perustuu harrastajien omiin radiolaitteisiin ja viestiliikenteen osalta radioamatöörien viestiliikennetaitoihin.

Suomessa siirrytään vuoden 2004 alussa 22 pelastusalueen (+ Ahvenanmaa) järjestelmään. Turva 2003:n viestiverkko rakennetaankin siksi tulevaa käytäntöä vastaavaksi.

Harjoituksen tavoitteena on saada jokaiseen maamme kuntaan valtakunnan sähkö- ja tietoliikenneverkoista irti oleva radioamatööriasema. Kunkin pelastusalueen kunnat jaetaan 5-8:n kunnan ryppäiksi - soluiksi, joiden johtoasemat välittävät viestiliikenteen pelastusalueensa johtokeskukseen. Nämä 22 pelastusalueen (+ Ahvenanmaa) johtokeskukset liikennöivät puolestaan Tampereen seudulle rakennettavan valtakunnallisen johtokeskuksen kanssa.

Turva 2003 toteutetaan yhteistyössä sisäasianministeriön alaisen Pelastusopiston kanssa. Myös liikenne- ja viestintäministeriötä ja puolustusvoimia on informoitu harjoituksen valmistelujen etenemisestä. Kansainvälisen ulottuvuuden Turva 2003:een tuo alustavasti sovittu viestiliikenneyhteys YK:n humanitaarisen avun koordinointielimeen OCHA:aan Genevessä.

Turva 2003 on radioamatöörien suurhanke, jonka tavoitteena on saada joka viides maamme radioamatööri liikkeelle lauantaina 7. kesäkuuta 2003.

Ennakkovalmisteluissa on korostettu radioamatöörien sanomaliikennetaitojen hiomista.

Turva 2003:n johtoryhmän puheenjohtajana ja koko harjoituksen koordinaattorina toimii Seppo Sisättö OH1VR (e-mail: seppo.sisatto@uta.fi , puh. 050-596 7715).


Jouni Ståhl OH2JIU, Riku Kalinen OH2RK 2002-2003