RHA68

RHA68 uudistui

Määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot huomioiden, Viestintävirasto toteuttaa lausuntopyynnössä esitetyt muutokset, jotka koskevat 67 - 72 MHz:n alueen harrastuskäyttöön varatun kanavaryhmän E ja elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavien alueen 1 (80 MHz) yhdistämistä sekä harrastuskäyttöön että työkäyttöön. Lisäksi näihin käyttötarkoituksiin lisätään neljä uutta kanavaa, joilla sallitaan maksimisäteilytehoksi 25 W (ERP). Samalla kahden jo aiemmin harrastuskäyttöön osoitetun kanavan sallittua maksimisäteilytehoa nostetaan 25 W:iin (ERP).

Muutokset pätevät myös voimassaoleviin radiolupiin, joten luvan muutosta ei tarvitse hakea Viestintävirastolta.

Elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavien uusi tiedote löytyy osoitteesta, http://www.ficora.fi/suomi/radio/elinkeino.htm.

ja RHA68 uusi tiedote osoitteesta, http://www.ficora.fi/suomi/radio/rha68.htm.

(Valitettavasti linkit eivät enää toimi, eikä tiedotteita löydetty muualtakaan.)

Lisätietoja:

Teemu Ovaska, p. (09) 696 6419, teemu.ovaska ät ficora.fi.

RHA68 ja paikkatiedon siirto Vapepan tarpeisiin

ASIA: RHA68 alueen A kanavat ja lyhyen paikkatietoviestin lähettäminen

Viestintävirasto ilmoittaa RHA68 radiolaitteiden käyttäjille, että alueen A kanavia saa käyttää vain RHA68:ssa mainittuihin käyttötarkoituksiin, eli tiepalveluun, autourheiluun ja vapaaehtoiseen pelastuspalveluun liittyvään radioliikenteeseen RHA68:n mukaisesti. Alueen A kanavat on tarkoitettu ensisijaisesti puheensiirtoon, mutta edellämainittuihin käyttötarkoituksiin liittyvä lyhyen paikkatietoviestin lähettäminen on myös sallittua. Mikäli paikkatietoviestin lähettämisestä syntyy haitallisia häiriöitä kyseisten kanavien puheensiirtoliikenteelle, Viestintävirasto voi määrätä paikkatietoviestille esimerkiksi toimintasuhderajoituksen häiriöiden vähentämiseksi.

Tapio Penkkala
Viestintävirasto