Bulletiini

Kanslibulletin 2/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 2/2017, 21.1.2017

* Meddelande om användningen av OF-prefix *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *

* Meddelande om användningen av OF-prefix *

Följande har frågats av Förbundet:

Får en utländsk radioamatör under sin vistelse i Finland använda
jubileumsårets OF-prefix framför sitt eget anrop?

Svar: En utländsk radioamatör som vistas i Finland får använda OF-prefix,
eftersom Kommunikationsverkets instruktion säger att man i
radioamatörstationens anrop under 100 års jubileet för Finlands
självständighet får ersätta OH med OF.

Får en finsk amatör utomlands användasig av OF-prefix efter ifrågavarande
lands prefix?

Svar: En finsk radioamatör bör följa CEPT-rekommendationen (T/R 61-01) då
denne är aktiv utomlands och bör då använda det anrop som står i
tillståndet. Således får OF-prefix inte användas i denna situation.

* Klubbarna meddelar *

OH1AF:s årsmöte

OH1AF:s årsmöte

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte onsdagen 25.1.2017 kl.
19.00 på klubben. Klubbens adress är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben
5.2.2017 kl. 14.00. Välkomna.

OH6AK:s årsmöte

Ala-Keiteleen radiokerho ry, OH6AK, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben 5.2.2017 kl. 12.00. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben tisdagen
7.2.2017 kl. 18.00. Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo. Kaffe med dopp.
Välkomna. Styrelsen

OH8AA:s årsmöte

Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 7.2.2017
kl. 18 i klubbens utrymmen i Oulunsalo. Adressen är Koulutie 6. Välkomna!

OH8AAU:s årsmöte

Laaksojen radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt årsmöte i Liittola
tisdagen 21.2.2017 kl. 19 och framåt. Klubbkvällen hålls samtidigt och kan
även inledas tidigare t.ex. kl. 18.00.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom: bokslut, val av styrelse
och ordförande, stadgeändringar, medlemsärenden och
årsberättelsen/verksamhetsplanen. Välkomna att ta del och påverka
valen/besluten i klubbens ärenden!

 

* Tävlingsnyheter *

Detta veckoslut tävlas Hungarian DX Contest, North American QSO Party, WAB
1.8 MHz Phone och Feld Hell Sprint.

Nästa tisdag 24.1 står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint
och UBA DX Contest.

* Nästa bulletin *

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 29 januari
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.