SRAL

Tietosuojaseloste, Posti Smartship

SRAL-logo
Suomen Radioamatööriliitto ry

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Radioamatööriliitto ry.

PL 44, 00441 HELSINKI

(09) 562 5973, toimisto(at)sral.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ronja Iso-Heiko

PL 44, 00441 HELSINKI

(09) 562 5988, ronja(at)sral.fi

 

3. Rekisterin nimi

Posti Smartship

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Henkilöiden tilaamien tuotteiden, esitteiden ynnä muiden postipakettien lähetys.

Tietoja käsittelevät liiton toimiston henkilökunta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • postiosoite
  • puhelinnumero tai sähköpostiosoite paketin saapumisilmotuksen toimittamista varten
  • laskun summa ja viitenumero, jos kyseessä on postiennakkolähetys

 

Tarpeettomat tiedot poistetaan järjestelmästä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ovat paketin päälle liimattavat pakettikortit.

 

Sähköinen aineisto

SSL-suojaus.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

Tarkistuspyynnöt on osoitettava kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkistuspyynnöt on osoitettava kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei julkaista, eikä käytetä suoramarkkinointiin.

 

Laatimispäivä: 21.3.2018.

Päivitetty: 24.5.2018.