SRAL Toiminta

Vaalien 2018 tulokset

Vaalikuoria.

Suomen Radiamatööriliiton vaalien 2018 tulokset

Puheenjohtajan vaalissa liitolle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Tuomas Tauriala, OH3ERV, kahden vuoden kaudeksi 2019-2020. Kaksi hallitusvaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta, Jan Jylhä OH1NDA ja Vili Peippo OH5GE, valittiin hallitukseen kolmeksi vuodeksi. Koska puheenjohtajaksi valittiin hallituksessa jo oleva henkilö, hänen jäljellä olevaksi kaudekseen (kaksi vuotta) valittiin hallitusvaaleissa kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas, Jari Kekki OH2EXE.

Äänimäärät jakautuivat seuraavasti:

Puheenjohtajan vaali

2. Jari Jussila, OH2BU

Äänimäärä: 505 ääntä.

3. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Äänimäärä: 798 ääntä. Valittu puheenjohtajaksi.

 

Hallituksen jäsenen vaali

4. Jari Jussila, OH2BU

Äänimäärä: 400 ääntä.

5. Jan Jylhä, OH1NDA

Äänimäärä: 639 ääntä. Valittu hallitukseen.

6. Jari Kekki, OH2EXE

Äänimäärä: 449 ääntä. Valittu hallitukseen.

7. Vili Peippo, OH5GE

Äänimäärä: 814 ääntä. Valittu hallitukseen.

 

Puheenjohtajan vaaleissa ääniä annettiin yhteensä 1303 kpl. Hallituksen jäsenen vaaleissa ääniä annettiin yhteensä 2302 kpl.

Äänestysprosentti oli 37,70%. Viimeisimmissä vaaleissa, v. 2016, äänestysprosentti oli 32,40%.

Äänestyslippuja annettiin yhteensä 1317 kpl.  Postiäänien osuus äänestyslipuista oli 1289 kpl ja paikalla annettujen äänestyslippujen osuus 26 kpl.

Lisätiedot vaaleista vaalisivuilta